Ảnh chụp vào hồi 10 giờ 58 phút ngày 1-2-2024 và 13 giờ 45 phút ngày 22-2-2024.

Lòng đường xe cộ nằm ỳ

Hè phố xe chiếm, dân đi đường nào?

Xe đỗ, tiền nhặt đầy bao

Còn dân “bay” được đường nào thì “bay”

Ủy ban phường đứng “trực” đây.

Công an cũng tựa cột này “trêu người”

Kêu ai cho thấu hở trời?

Tú Nghệ

* Trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội); điểm đỗ xe buýt, đối diện các nhà số 61-65, từ lâu thành điểm trông xe cả dưới lòng đường và hè phố. Xe đỗ dưới lòng đường, buộc xe buýt phải trả đón khách giữa đường gây ùn tắc và dễ mất an toàn giao thông; xe chiếm vỉa hè, gây bức xúc cho người đi bộ.