Ngày 16-5-2019, Hội CCB Điện Biên và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp (CTPH) số 634/CTPH-CCB-BĐBP ngày 9-4-2018 giữa Hội CCB tỉnh Điện Biên và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đến nay, việc ký kết CTPH được triển khai ở 3/4 huyện biên giới (Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ); 10/17 Đồn Biên phòng, 14/29 xã biên giới. Trong đó, 100% các xã thuộc huyện Mường Nhé tổ chức ký kết CTPH với BĐBP huyện.

Sau 1 năm, hai bên làm tốt công tác phối hợp trong tham mưu cho địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg ngày 19-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyên lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động thuyết phục, ý thức về quốc gia, quốc giới, quyền lãnh thổ của hội viên CCB cùng nhân dân khu vực biên giới ngày càng được nâng cao.

Hội CCB các cấp phát huy tiềm năng, kinh nghiệm cùng nhân dân khu vực biên giới tỉnh đã tích cực phối hợp cùng BĐBP thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Những kinh nghiệm sau 1 năm thực hiện sẽ được vận dụng ngay cho những hoạt động thời gian tới mà trước mắt là tiếp tục ký kết phối hợp giữa các cấp Hội và đơn vị còn lại.

Lan Anh