Hội CCB tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với trường Chính trị Hoàng Đình Giong tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội CCB năm 2019 cho 57 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh (ảnh).

Các cán bộ được nghiên cứu 11 chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH; vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội CCB cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam (nhiệm kỳ 2017-2020); chức năng của Chủ tịch hội CCB xã, phường, thị trấn; phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy, mại dâm, an toàn giao thông; công tác tôn giáo; vay vốn Ngân hàng CSXH; hệ thống chính trị ở Việt Nam và Quyết định 515/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; nghiệp vụ về công tác, tổ chức, chính sách của Hội CCB cơ sở... Trong quá trình bồi dưỡng, các cán bộ được trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác Hội CCB ở cơ sở; giới thiệu mô hình kinh tế hiệu quả để các địa phương học tập.

Kết quả, 100% cán bộ Hội được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng, trong đó 8 cán bộ được khen thưởng có thành tích học tập, rèn luyện tốt.

Minh Huệ