Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Chiều ngày 3-7, Hội Cựu chiến binh huyện Dầu Tiếng tổ chức Đại hội Thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

5 năm qua, Hội CCB huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dầu Tiếng đã kế thừa và phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.

Thiếu tướng Trần Hữu Tài phát biểu chỉ đạo

Ban Chấp hành Hội luôn đoàn kết thống nhất cao, thực hiện vai trò tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của Hội tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục giữ vững tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng trong mọi tình huống, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch trên từng mặt trận chính trị, tư tưởng, trên các lĩnh vực  kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và không gian mạng; thường xuyên động viên cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh tích cực rèn luyện, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, công tác phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Song song với thi đua tích cực và hiệu quả vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Các cấp Hội Cựu Chiến binh trên địa bàn huyện thường xuyên thi đua thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã tập trung nhân rộng các điển hình làm kinh tế giỏi, tăng hộ khá, giàu; giảm nghèo bền vững, không để phát sinh tái nghèo. Hội cũng phối hợp với Hội Nông dân và chính quyền địa phương phát triển 19 Hợp tác xã, tạo thuận lợi trong công việc, tăng thu nhập cho kinh tế gia đình cho 68 lao động là hội viên.

Các đại biểu dư Đại hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội trên địa bàn huyện cũng tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng, gắn với thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phối hợp thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…

Thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh huyện Dầu Tiếng sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu”; tích cực phát triển, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, tạo động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội…

Tại đại hội đã ra mắt 13 đồng chí là đại biểu dự Đại hội thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu cấp trên; Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen 8 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

Tin, ảnh - Xuân Thảo