LTS: Từ ngày 26 đến ngày 30-11-2023, tại Manila, thủ đô nước Cộng hòa Philippin, sẽ diễn ra Đại hội Liên đoàn CCB các nước ASEAN lần thứ 22 (viết tắt là VECONAC-22). Báo CCB  Việt Nam  phỏng vấn Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Phó Chủ tịch VECONAC.  Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

PV: Xin đồng chí Chủ tịch cho biết đôi nét về VECONAC từ khi thành lập đến nay.

Thượng tướng Bế Xuân Trưởng: Liên đoàn Cựu chiến binh (CCB) các nước ASEAN (VECONAC) được thành lập ngày 19-12-1980 tại Gia-các-ta, Indonesia dựa trên Tuyên ngôn của Liên đoàn CCB các nước ASEAN với 5 nước  thành viên sáng lập gồm: Indonesia, Malaysia, Philippines, Xinhgapo và Thái Lan. Từ năm 1985 đến năm 2012, các  nước còn lại của ASEAN gia nhập VECONAC; trong đó, Hội CCB Việt Nam là thành viên chính thức thứ 7, vào ngày 18-2-1997.

Mục đích thành lập VECONAC nhằm tăng cường hợp tác giữa CCB các nước ASEAN trong  giúp nhau nâng cao đời sống kinh tế và địa vị xã hội của CCB, tăng cường đoàn kết giữa các tổ chức CCB các nước thành viên, thúc đẩy thịnh vượng, công bằng xã hội và hòa bình trong khu vực.

VECONAC hoạt động theo Hiến chương của Liên đoàn. Từ 2016 trở về trước, Liên đoàn tiến hành đại hội 2 năm 1 lần,  giữa 2 kỳ đại hội có Hội nghị Ban Chấp hành. Năm 2017, Đại hội VECONAC lần thứ 16 ở Brunei đã nhất trí thông qua Nghị quyết tiến hành đại hội mỗi  năm một lần và luân phiên chức Chủ tịch theo vần ABC. Đến nay, Liên đoàn CCB  các nước ASEAN đã hình thành, phát triển được 43 năm và đã qua 23 kỳ Đại hội tại Thủ đô của các nước thành viên.

Những năm qua, VECONAC hoạt động khá tích cực và hiệu quả trong việc giao lưu trao đổi thông tin, kinh nghiệm tổ chức, xây dựng của các hội thành viên, giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Đồng thời góp phần tích cực trong đấu tranh vì hòa bình, hợp tác và phát triển giữa các nước, khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

PV: Xin đồng chí Chủ tịch cho biết vai trò, vị trí và những  đóng góp của Hội CCB Việt Nam trong VECONAC.

Thượng tướng Bế Xuân Trưởng:  Đã 26 năm kể từ khi gia nhập VECONAC, năm 1997, Hội CCB Việt Nam đã tích cực tham gia và có nhiều hoạt động, đóng góp tích cực vào VECONAC. Đặc biệt, tại các kỳ Đại hội VECONAC, các bài phát biểu thường niên của đoàn Việt Nam nêu bật những hoạt động thiết thực của Hội CCB Việt Nam trên các mặt, giúp nâng cao vị thế của đất nước, con người, Hội CCB Việt Nam đối với bạn bè quốc tế; tăng cường tiếng nói của CCB trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định khu vực, đồng thời đề ra các sáng kiến xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Hội CCB Việt Nam với các đồng nghiệp CCB ASEAN. Cũng qua việc tham gia  tích cực và có trách nhiệm của mình tại các diễn đàn, Hội CCB Việt Nam đã góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, cùng phát triển của Đảng và Nhà nước; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong 26 năm tham gia, Hội CCB  Việt Nam đã 2 lần đảm nhận trọng trách Chủ tịch luân phiên VECONAC. Lần thứ nhất làm Chủ tịch VECONAC-10, giai đoạn 2003-2005. Tại Đại hội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới dự và nói chuyện với Đại hội trong sự ngưỡng mộ, kính yêu của đại biểu 10 nước thành viên VECONAC dự Đại hội. Các nghị quyết Đại hội VECONAC-10 tập trung vào các vấn đề hợp tác cứu trợ, giảm nhẹ thiên tai, khắc phục hậu quả chiến tranh, CCB giúp nhau làm kinh tế;  Lần thứ hai, vào năm 2020 – 2021, đúng vào giai đoạn thế giới trải qua dịch COVID-19. Chính vì vậy, Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam quyết định tổ chức tất cả các hội nghị bằng hình thức trực tuyến, trong đó có các hội nghị của VECONAC, bao gồm: Hội nghị Nhóm làm việc; Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 33 và Đại hội VECONAC-20. Kết quả đạt được tại Cuộc họp Ban Chấp hành lần thứ 33 và Đại hội VECONAC lần thứ 20 bằng hình thức trực tuyến đã đáp ứng lợi ích thiết thực của các cựu binh 10 nước thành viên VECONAC, khẳng định uy tín, vị trí, vai trò, và những đóng góp, sáng kiến quan trọng của Hội CCB Việt Nam qua gần 30 năm tham gia Liên đoàn CCB các nước ASEAN. Cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực đóng góp vào tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước ASEAN, góp phần vào sự nghiệp, hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng.

Song song với hoạt động đa phương, Hội CCB Việt Nam tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại song phương với các nước thành viên VECONAC, tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, giới thiệu mô hình làm kinh tế giỏi, Làng Hữu nghị Việt Nam, nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho CCB và con em CCB bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ta cũng tổ chức cho nhiều đoàn CCB các tỉnh, thành đi thăm chiến trước xưa ở Lào và Campuchia, viếng các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh vì nền độc lập của nước bạn.  

Qua các hoạt động giao lưu, tiếp xúc, nhiều bạn bè quốc tế bày tỏ ngưỡng mộ với những kết quả giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế, tham gia các phong trào, hoạt động xã hội, hoạt động tình nghĩa của CCB Việt Nam, mong muốn sang thăm, tìm hiểu về những kinh nghiệm trên của Hội.

PV: Xin đồng chí Chủ tịch cho biết nội dung, chương trình Đại hội VECONAC-22 lần này có gì mới so với Đại hội trước.

Thượng tướng Bế Xuân Trưởng: VECONAC đã trải qua 43 năm lịch sử ra đời và phát triển, hiện nay đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn, chưa từng có. Chính vì vậy, tại Đại hội VECONAC-22 sắp tới, đại biểu các nước sẽ tập trung vào một số vấn đề quan trọng sau đây: (1) Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong VECONAC, qua đó, đóng góp cho sự phát triển, phồn vinh của ASEAN và từng nước thành viên. (2) Xây dựng thể chế VECONAC theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế số hóa của thế giới. (3) Kết nối với Doanh nghiệp, doanh nhân CCB ASEAN, vì lợi ích, phồn vinh của VECONAC và các thành viên. (4) Chú trọng, nâng cao vai trò của nữ CCB trong bộ máy hành pháp của VECONAC. (5) Kết nối với thế hệ trẻ để gìn giữ và phát huy truyền thống CCB trong VECONAC.

Với các tiêu điểm đổi mới nêu trên, Đại hội VECONAC-22 sẽ thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có các nghị quyết sau: (1) Nghị quyết về “Hướng tới tính bền vững, lâu dài trong triển khai các hoạt động của VECONAC”. (2) Nghị quyết về “Kết nối xây dựng Diễn đàn Doanh nghiệp CCB  VECONAC”. (3) Nghị quyết về “nâng cao vai trò của nữ CCB trong bộ máy hành pháp của VECONAC”. (4) Nghị quyết về “Kết nối với thế hệ trẻ để gìn giữ và phát huy truyền thống CCB trong VECONAC”.

Trong các nghị quyết mới nêu trên, Hội CCB Việt Nam đồng chủ trì với Xinh-ga-po đưa ra sáng kiến về “Kết nối xây dựng Diễn đàn Doanh nghiệp CCB  VECONAC”. Dự kiến, sáng kiến này sẽ được thảo luận kỹ và triển khai cụ thể tại Đại hội VECONAC-23 năm 2024 do Liên đoàn CCB các LLVT Xinh-ga-po làm Chủ tịch.

PV: Thưa đồng chí Chủ tịch!, để  lan tỏa mục đích, ý nghĩa, nội dung  của Đại hội tới toàn thể cán bộ, hội viên và tiếp tục khảng định vai trò của Hội CCB Việt Nam, cần phải làm tốt những vấn đề gi?

Thượng tướng Bế Xuân Trường: Không chỉ về kết quả Đại hội VECONAC – 22 sắp tới, mà còn  là dịp tốt để tuyên truyền  trong toàn Hội; gắn với việc làm tốt công tác tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND), trong đó có các hoạt động ĐNND do các cấp  Hội CCB Việt Nam tiến hành, tham gia. Qua đó, làm nổi bật thành tích của Hội trong thực hiện nhiệm vụ công tác ĐNND đã được ghi trong Điều lệ Hội CCB Việt Nam, góp phần thực hiện, triển khai hiệu quả đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong tình hình mới.

Triển khai quán triệt sâu sắc Đề án số 01-ĐN-TW ngày 3-3-2022 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng đến năm 2025 và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng , nâng cao hiệu quả ĐNND trong tình hình mới cho toàn thể CCB các cấp.

Song song với hoạt động đa phương, Hội CCB Việt Nam cần tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại song phương với các nước thành viên VECONAC để năng cao hiệu quả hoạt động. Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB Việt Nam, góp phần thực hiện  Nghị quyết về “Kết nối xây dựng Diễn đàn Doanh nghiệp CCB VECONAC” do Đại hội đề ra.

                                                      PV: Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch