Các đại biểu đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an táng.

Vừa qua, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 89 HCLS vừa được cất bốc tại 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và trong nước.

Trong đợt 1 mùa khô 2022-2023, Đội tìm kiếm và quy tập HCLS (K72) - Bộ CHQS tỉnh Bình Phước tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 89 HCLS, gồm 38 HCLS quy tập ở huyện Hớn Quản, 1 hài cốt ở huyện Đồng Phú và 50 HCLS quy tập tại Campuchia (42 hài cốt tại tỉnh Kratie, 5 hài cốt tại Kampong Thơm, 3 hài cốt tại Tboong Khmum).

Trong số 89 HCLS, có HCLS có tên là Răng, người Khmer, thuộc đơn vị B2/T10/Đoàn 70, quê quán Trà Vinh, hy sinh khoảng năm 1972. Các ngành chức năng của tỉnh đang giải mã thông tin, sớm liên hệ với tỉnh Trà Vinh để xác minh. Và có thêm 6 hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu AND, còn lại các hài cốt đều không có thông tin kèm theo.

Từ năm 2002-2023 đến nay, Đội K72 tìm kiếm, cất bốc trong nước và hồi hương ở Campuchia được 3.423 HCLS, hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Thúy An