Về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 1282/VPCP-KSTT ngày 1/3/2023 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ kiểm tra, nắm bắt tình hình, xác định các vướng mắc ở địa phương, nguyên nhân, khách quan, chủ quan, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cụ thể, phù hợp.