Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Kon Tum đưa HCLS về nơi an táng.

Tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 9 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các cuộc chiến tranh, được Đội K53 (Bộ CHQS tỉnh Kon Tum) quy tập trong mùa khô 2020-2021.

Hơn 5 tháng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Đội K53 phối hợp với địa phương, đơn vị bạn quy tập được 9 HCLS. Trong đó, 1 hài cốt được tìm thấy tại tỉnh Chămpasắc, 6 hài cốt tìm thấy tại tỉnh Sê Kông và 2 hài cốt tìm thấy tại tỉnh Attapư. Có 2 HCLS xác định được danh tính gồm: Liệt sĩ Hoàng Công Phong, hy sinh ngày 30-1-1967, ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là T.P Hà Nội) và liệt sĩ Nguyễn Quang Tạo, hy sinh ngày 30-3-1967, ở Thuần Mỹ, Bất Bạt, Hà Tây (nay là Ba Vì, Hà Nội).

Quang Minh