Lãnh đạo Quân khu 1 đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2023-2024, nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong  LLVT Quân khu.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu phân công tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, các lực lượng trong tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đạt kết quả cao nhất. Phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn kịp thời cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS.

Tiếp tục đề nghị rà phá bom mìn, vật cản nổ ở những nơi còn nhiều HCLS tại khu vực biên giới. Tập trung tìm kiếm, quy tập HCLS tại các địa bàn thuộc tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh phối hợp với sở LĐTBXH sau mỗi đợt bàn giao HCLS thiếu thông tin, chưa xác định được danh tính thì lấy mẫu sinh phẩm đề nghị trên giám định AND.

Các cơ quan, đơn vị LLVT chủ động phối hợp với Báo Quân khu 1, các cơ quan báo, đài địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng nội dung, chương trình, mở chuyên trang, chuyên mục về tìm kiếm, quy tập HCLS. Phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là lực lượng CCB, CQN, ban liên lạc chiến đấu tích cực cung cấp thông tin và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS; cung cấp kịp thời thông tin, tư liệu chất lượng cho chương trình “Đi tìm đồng đội”…

Phong Sương