Quang cảnh hội nghị.

Chiều 14/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức sơ kết công tác Hội 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2023.

Tham dự có đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh...

Theo báo cáo tại hội nghị, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện nội dung, chỉ tiêu công tác Hội theo kế hoạch. Kết quả thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch, một số nội dung hoàn thành tốt, như: Vận động kết nạp hội viên mới đạt 107% chỉ tiêu năm; kiểm tra hoạt động công tác Hội được 24 cơ sở và 02 Hội trên cơ sở, hoàn thành kế hoạch kiểm tra cả năm...

Các cấp Hội đã phối hợp, tham gia thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình, thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ, thương - bệnh binh, động viên hội viên ốm đau, nhất là một số hội viên cao tuổi tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và tổ chức tang lễ cho hội viên qua đời. Động viên hội viên cựu chiến binh tham gia sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.

Hội CCB khối 487 (Hội CCB cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Chỉ thị số 487-TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ) đã tham mưu cho cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tham gia xây dựng tổ chức Hội; thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia giải quyết chính sách cho hội viên.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, gồm: Tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của Hội; gắn việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng với công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, khai thác tốt các nguồn vốn vay ủy thác, quỹ hội và các nguồn vốn khác, tổ chức nhân rộng các mô hình kinh tế và phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi.../.

Hoàng Vũ