Tri trả trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến nhiễm CĐHH tỉnh Nam Định.

Chính sách ưu đãi Người có công (NCC) với cách mạng nói chung và đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (CĐHH) nói riêng là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm tri ân những người đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, quan điểm của Bộ LĐTBXH là chính sách phải giải quyết đúng người, đúng chế độ. Những trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi nếu bị phát hiện sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, quá trình thực hiện gần 70 năm qua cho thấy vẫn còn hiện tượng trục lợi chính sách NCC. Gần đây, Bộ LĐTBXH quyết liệt trong việc phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ năm 2016 đến nay, Bộ đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH. Theo kết luận của Thanh tra Bộ LĐTBXH, qua kiểm tra hơn 7.000 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH, cơ quan này đã phát hiện gần 1.500 hồ sơ sai sót hoặc nghi vấn sai sót cần tiếp tục kiểm tra, xác minh hoặc đề nghị bổ sung giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ. Đáng lưu ý, những sai phạm này đã tồn tại nhiều năm nay.

Qua thanh tra tại 9 địa phương: Quảng Trị, Thái Nguyên, Sơn La, Bắc Giang, Nam Định, Quảng Nam, Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Dương, phát hiện 569 trường hợp hưởng sai chính sách phải đình chỉ chế độ. Kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 55,5 tỷ đồng và 1.176 trường hợp được Hội đồng Giám định y khoa tỉnh kết luận sai tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm CĐHH phải điều chỉnh mức trợ cấp. Việc thanh tra nhằm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật: NCC được xác nhận, hưởng chế độ; người không có công thì không được xác nhận và không được hưởng chế độ. Đối với những trường hợp không có công nhưng làm hồ sơ để hưởng chế độ, sẽ kiên quyết thu hồi, xử lý. Kể cả các cấp, các ngành, cá nhân, tập thể nào có liên quan trong quá trình công tác, làm sai hồ sơ này cũng xử lý trách nhiệm, chứ không chỉ tập trung vào hồ sơ sai.

Thời gian tới, Bộ LĐTBXH chỉ đạo Thanh tra Bộ và Sở LĐTBXH trên toàn quốc đến hết năm 2020 phải thanh tra số hồ sơ đang hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH (Công văn số 4313/LĐTBXH-TTr ngày 15-10-2018 định hướng Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư triển khai công tác thanh tra năm 2018-2020) đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật với trường hợp giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu đãi NCC với cách mạng. Những vụ có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Bộ LĐTBXH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan LĐTBXH phối hợp với cơ quan quân đội, công an có biện pháp thu hồi số tiền hưởng sai quy định. Với các đối tượng qua thanh tra, kiểm tra đã xác định sai phạm, chỉ đạo Sở LĐTBXH thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ xác lập mới đề nghị hưởng chính sách do các cơ quan có thẩm quyền chuyển đến, xử lý kịp thời đối với hồ sơ sai phạm. Kịp thời xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm công bằng trong thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng. Ngoài ra, Bộ LĐTBXH phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý hình sự một số vụ án trọng điểm. Xác định cần đề cao sự giám sát của MTTQ, các cấp, người dân và cơ quan báo chí, công khai minh bạch khi xét duyệt hồ sơ NCC.

Dương Sơn