Chuẩn bị quân tư trang.

Ảnh minh họaẢnh minh họa*