Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia chủ trì Hội nghị.
Giai đoạn 2016-2018, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 5.886 HCLS (trong nước là 2.670; Lào là 854; Campuchia là 2.362); xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin 759 trường hợp (bằng phương pháp thực chứng là 284 hài cốt liệt sĩ, bằng phương pháp giám định ADN là 475 trường hợp), góp phần thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ ở các địa phương, tăng cường niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương nỗ lực của các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương, các Đội tìm kiếm, quy tập HCLS, các đoàn thể chính trị - xã hội, CCB... đã dành thời gian, tâm sức ủng hộ, thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, cơ quan chức năng các cấp cần làm tốt công tác tham mưu, khẩn trương hoàn thiện các văn bản, quy trình hướng dẫn đối với công tác tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS; đẩy nhanh việc cập nhật, liên thông dữ liệu của các Bộ, ngành về công tác liệt sĩ; đồng thời, công khai các dữ liệu để người dân có thể tra cứu, phản hồi, đính chính, bổ sung thêm cho những thông tin đã được đăng tải. Các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương chủ động khai thác thêm nhiều nguồn thông tin từ tư liệu, hiện vật của các cán bộ, chiến sĩ đang được lưu giữ phục vụ đối chiếu, xác minh thông tin liệt sĩ.

Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu đề ra giai đoạn 2019-2020, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS; đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ; từng bước kết luận địa bàn, khoanh vùng các khu vực trọng tâm, trọng điểm cần tìm kiếm, quy tập HCLS; chủ động trong công tác tìm kiếm, quy tập HCLS ở những nơi có nhân chứng còn sống, còn khoẻ mạnh...

Hội nghị đã đề ra mục tiêu, giai đoạn 2019-2020, phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 đến 2.000 HCLS; xác định danh tính khoảng 550 HCLS. Hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh trong phạm vi toàn quốc; xây dựng Trung tâm Lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN đưa vào khai thác sử dụng. Hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; chuẩn hóa thông tin; tích hợp, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Trịnh Dũng