Chính sách

Xây dựng kế hoạch, tạo động lực để đồng bào các dân tộc vươn lên

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý, Mặt trận các cấp phải huy động sự

Tốt nghiệp loại giỏi được tuyển thẳng vào công chức phường, xã

Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài và người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sẽ được

Cần giải quyết dứt điểm hồ sơ Người có công tồn đọng

Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp 1 lần đối với đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, tại T.P

Tỉnh Thanh Hóa: Nghĩa tình với Người có công

Trong các cuộc kháng chiến, cùng với cả nước, quân và dân tỉnh Thanh Hóa  đóng góp nhiều sức người, sức của vào cuộc chiến tranh giành lại độc lập,

Tiếp tục đổi mới chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Bà con nông dân huyện Sa Pa gieo giống dược liệu đương quy.Từ năm 2016 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 41 văn bản

Năm 2019: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1-1,5%

Theo báo cáo của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, năm 2018, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn dưới 35% (giảm khoảng 5%