Cơ sở sản xuất chổi đót của CCB Nguyễn Nhất Tuấn.
Mỗi ngày, cơ sở của ông sản xuất được hơn 1.000 cây chổi đót và thu hút hơn 40 lao động, với mức thu nhập từ 3 - 7 triệu đồng/người/tháng.

CCB Nguyễn Nhật Tuấn chia sẻ: "Nghề làm chổi đót tuy không hái ra của, nhưng rất dễ kiếm thợ, kể cả người bị tật nguyền cũng làm được, thậm chí mang về nhà làm. Gần tới tôi sẽ mở rộng để nhận thêm được nhiều người vào làm...".

Bà Nguyễn Thị Lắm khoe: "Tôi làm ở đây được hơn 10 năm, cuộc sống ổn định hơn trước nhiều, gia đình thoát cảnh nghèo khó, lại có tiền nuôi con ăn học... Mỗi tháng lương của tôi được 6 triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống gia đình".

Ông Võ Long Bình - Chủ tịch Hội CCB huyện Duy Duyên, tỉnh Quảng Nam cho rằng: “Cơ sở làm chổi đót của ông Tuấn mang lại thu nhập đáng kể cho người lao động. Ông còn dạy nghề miễn phí cho nhiều người để xã hiện nay có tới gần 200 hộ làm nghề chổi đót, được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là “Làng nghề chổi Chiêm Sơn”.

Thúy Hương