Truyền hình Pháp luật Việt Nam cùng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bạc Liêu trao tặng cờ cho ngư dân tại địa phương.
Chương trình nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới biển đảo, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các hiệp định trong quản lý bảo vệ biên giới, củng cố an ninh - quốc phòng, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về biên giới, biển đảo và chính sách phát triển kinh tế, xã hội giúp đỡ đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn của các địa phương khu vực biên giới.

Đây còn là dịp để giới thiệu, tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng vùng biên giới ngày càng giàu đẹp. Chương trình còn nhằm đẩy mạnh các hoạt động gắn kết, phối hợp và giao lưu giữa các đơn vị. Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới, biển đảo đến các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tặng sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, cờ Tổ quốc cho ngư dân, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, xe đạp cho học sinh nghèo, xây cầu giao thông nông thôn, tặng sách, báo cho các địa phương trong tỉnh... với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng bằng nguồn vận động xã hội hóa.

Huỳnh Sử