Chính trị

Thứ hai mới là nhân sự

Nói đến công tác cán bộ ai cũng biết những luận điểm nổi tiếng, như: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công tác cán bộ là then

Chuyện đổi giờ!

Một trong bốn chính sách lớn được Bộ LĐTBXH đề xuất trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi - phương án 1 là thống nhất thời gian làm

Hồ Chí Minh – tấm gương lớn về sự nêu gương

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đồng bào Hùng Sơn, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (1954).Tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương

Thông báo Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 16-5 đến ngày 18-5-2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị

Thông cáo về khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, ngày 20-5-2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 tại Thủ đô Hà Nộ

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10 ( Khóa XII)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Sáng 18-5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII