Tổng Bí thư, Chủ tích nước Nguyễn Phú Trọng và người dân xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana.
Xã Dur Kmăl là địa phương giàu truyền thống cách mạng. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đồng bào các dân tộc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, một lòng tin tưởng đi theo Bác Hồ, theo Đảng. Năm 2000, xã Dur Kmăl vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu xã Anh hùng LLVTND.

Năm 2018, xã Dur Kmăl có 56,2% hộ gia đình có nhà kiên cố, 98% hộ gia đình có xe gắn máy, 85% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, 82,85% hộ được sử dụng nước sạch, 87,4% số người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh, ghi nhận những thành quả đạt được của địa phương. Khẳng định xã Dur Kmăl là một vùng đất anh hùng, giàu truyền thống đấu tranh cách mạng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra câu hỏi vì sao xã chúng ta được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng và đạt được nhiều kết quả to lớn như thế? “Chúng ta nói là sự lãnh đạo của Đảng, sự cố gắng của toàn dân thì đúng rồi, nhưng có một nguyên nhân hết sức quan trọng là đoàn kết chặt chẽ. Như Bác Hồ nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công". Đoàn kết thì thắng, không đoàn kết thì thua. Muốn đoàn kết thì từng cá nhân riêng lẻ không đoàn kết được, mà phải có sự tổ chức lại, tập hợp bà con, trên dưới đồng lòng thì mới có đoàn kết. Muốn thế chúng ta phải có Mặt trận; thành lập Mặt trận và Mặt trận phải hoạt động thật tốt” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng quà 7 thôn, buôn và 20 hộ gia đình tiêu biểu của địa phương.

  • Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, nghe báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020.
    Nguyễn Tuân