LÀO CAI: Đẩy mạnh vay vốn phát triển kinh tế.

Ngay từ đầu năm 2010, Hội CCB tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ngân hàng CSXH triển khai vay vốn giúp các hộ CCB nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện làm kinh tế. Đến nay, đã giúp 13.800 hộ với số dư 222 tỷ 500 triệu đồng; 5 dự án vay vốn giải quyết việc làm (vốn T.Ư Hội) 560 triệu đồng. Thường trực Ban quản lý quỹ "Nghĩa tình đồng đội" cũng đã xét và hỗ trợ 7 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi gia đình 1.000.000 đồng, lấy từ nguồn quỹ "Vì đồng đội nghèo" của Hội CCB tỉnh. Hội cũng đã phối hợp với ngành LĐ-TBXH mua BHYT năm 2010 cho 1.857 hội viên theo Nghị định 150/2006.

TIỀN GIANG: Nhiều hoạt động phục vụ đời sống dân sinh xã hội.

Quý 1 năm 2010, Hội CCB tỉnh Tiền Giang đã đóng góp 2.868 ngày công và 34,7 triệu đồng tham gia làm các công trình phúc lợi trên địa bàn phường, xã, thị trấn; đã sửa chữa, nâng cấp 12.505m đường giao thông nông thôn, phát quang 10.035m cây xanh ven đường, bắc mới và nâng cấp 23 cây cầu; vớt rong cỏ, lục bình khai thông 34.255m kênh rạch; gia cố 3.617m đê bao, tham gia quy tập 5 mộ liệt sĩ. Hội CCB huyện Châu Thành đã vận động đoàn y, bác sĩ bệnh viện Nhiệt đới khám sức khoẻ, tặng quà cho 520 dân nghèo và 50 học sinh hiếu học với tổng giá trị 36,2 triệu đồng.

TP ĐIỆN BIÊN PHỦ: Đông đảo hội viên làm kinh doanh, dịch vụ

Hiện nay ở Hội CCB TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã có 535 hội viên tham gia làm kinh tế, dịch vụ, trong đó có 75 hội viên có mô hình sản xuất kinh doanh lớn, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng; có 20 hội viên mở doanh nghiệp tư nhân, mỗi năm cho thu nhập từ 500 đến 1tỷ đồng; đã giải quyết được gần 1.000 người lao động có việc làm ổn định, có mức thu nhập đảm bảo cuộc sống.

ĐĂNG ANH