Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết phong traog thi đua “CCB gương mẫu” Hội CCB huyện Triệu Phong.

Ngày 17/5/2024, Hội CCB huyện Triệu Phong tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2019-2024, đây là Hội CCB cấp huyện được chọn tổ chức Hội nghị trước để rút kinh nghiệm. Đồng chí Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, UVBCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư TT huyện ủy, TT, các ban Hội CCB tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện Triệu Phong; Chủ tịch Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố, cùng với 150 đại biểu đại diện cho 4.252 hội viên toàn huyện về dự.

5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, có nhiều đột phá mới, nổi bật là tích cực tham gia đóng góp 1.020 lượt ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, có 235 hội viên tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 224 đ/c được bầu làm trưởng thôn, trưởng tiểu khu, ban công tác mặt trận; tổ chức 128 buổi cho 7.031 lượt CCB tham gia "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nói chuyện thời sự 53 buổi với 16.025 lượt người dự; phát triển mới được 315 hội viên, tập huấn cho 568  lượt cán bộ chủ chốt cơ sở. Hàng năm có 100% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, hội viên gương mẫu đạt 98 %, gia đình văn hóa đạt 97 %.

Tặng quà cho gia đình CCB nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đi vào cuộc sống, hiến 7.773 m2đất, tham gia 5.000 ngày công làm 17 km đường giao thông nông thôn, xây mới và sửa chữa 25km kênh mương nội đồng, gắn 175 biển đoạn đường CCB tự quản (62,5km); xây mới 11 nhà và nâng cấp 12 nhà ở cho hội viên (1,469 tỷ đồng); ủng hộ 7,4 tấn củ quả, 9,95 tấn gạo và 110 triệu đồng trong đại dịch Covid -19; hỗ trợ 190 triệu đồng trong lũ lụt 2020;  mở 69 lớp tập huấn chuyển ngành, trao đổi kinh nghiệm làm ăn cho 3.405 lượt hội viên vì vậyCCB nghèo còn 16 hộ (0,48%), 55 hộ cận nghèo (0,13%); xây dựng quỹ “Vòng tay đồng đội” 50 triệu đồng, quỹ Hội bình quân 680.000đ/hội viên, thu nhập bình quân đầu người 68,9 triệu đồng/người/năm; Phối hợp cung cấp thông tin, tìm kiếm, cất bốc được 33 mộ liệt sỹ, tham gia làm đẹp cảnh quan môi trường, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ 2.748 công. 5 năm qua có 129 tập thể và 110 cá nhân được TW Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh và các cấp tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Đồng chí Vũ Thành Công, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho CCB tiêu biểu phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024

Giai đoạn 2024-2029, tiếp tục gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của TW, địa phương, động viên các thế hệ CCB thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng,  hàng năm 100% tổ chức Hội HTTNV, trên 98% “Hội viên gương mẫu” và trên 97% “Gia đình hội viên văn hóa”, 100% xã, thị trấn không còn hộ CCB nghèo và nhà dột nát; hộ CCB khá, giàu đạt trên 88%, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, (2020-2025).

Lê Phước Thọ