Phát triển 1.500 hội viên mới; vận động, xây dựng 200 căn nhà đồng đội; tập hợp được 900 CLB cựu quân nhân. Kết quả Hội đã phát triển 1.757/1.500 hội viên mới, đạt 117,113%; vận động xây dựng 257/200 nhà đồng đội, đạt 128,5%, bằng tổng số tiền là 6,059 tỉ đồng, tổ chức ra mắt được 387 CLB cựu quân nhân, nâng tổng số lên 900 CLB với 20.615 thành viên. Thế là cả 3 công trình đều vượt chỉ tiêu.

Các mặt công tác khác, Hội vẫn làm tốt, như lập 350 tổ vay vốn với số tiền 52,721 tỉ đồng, cho 8.336 hội viên; huy động đóng góp 8.577 ngày công lao động, 325 triệu đồng và hàng ngàn cây, con, giống các loại giúp các gia đình hội viên nghèo. Xét đề nghị hưởng các chế độ theo các quyết định 290, 188, 142 của Thủ tướng Chính phủ được 17.815 người; giúp 1.699 CCB được hưởng chế độ BHYT theo Nghị định 150/CP và giới thiệu 50 con, em của CCB vào làm việc tại Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel, chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN SƠN