Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng hứa hẹn sẽ nâng cao đời sống bà con nơi đây.
Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch Đankia - Suối Vàng trở thành Khu du lịch quốc gia, là một trung tâm du lịch của vùng Tây Nguyên và cả nước với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hình thành được thương hiệu và sản phẩm du lịch đặc trưng, có đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; gắn kết chặt chẽ với Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt và các khu, điểm du lịch khác trong tỉnh, trở thành điểm đến quan trọng trên hành trình tham quan du lịch vùng Tây Nguyên.

Đến năm 2030 Khu du lịch này đón khoảng 5,0 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 100 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2030 đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 7.000 lao động địa phương và có các chính sách ưu tiên cho đồng bào DTTS.

Sản phẩm du lịch chủ đạo là du lịch văn hóa, phát huy các giá trị văn hóa bản địa đặc trưng, nhất là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên để phát triển thành các sản phẩm du lịch tham quan buôn làng, du lịch tìm hiểu và trải nghiệm văn hoá, du lịch cộng đồng với những cơ chế chính sách, ưu đãi tốt nhất trong đầu tư, như thủ tục; giải phóng mặt bằng...

Hoàng Linh