CCB Hà Tĩnh học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng vườn mẫu, giúp nhau thoát nghèo.
Thực hiện chủ trương về xây dựng “Vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu” trong xây dựng NTM, các cấp Hội đã động viên cán bộ, hội viên xóa bỏ vườn tạp, xây dựng vườn chuẩn, vườn xanh - sạch - đẹp và đăng ký xây dựng vườn mẫu theo 5 tiêu chí (quy hoạch; ứng dụng tiến bộ KHKT; an toàn vệ sinh thực phẩm; vườn, đường, hàng rào đúng quy cách; thu nhập từ kinh tế vườn 1.000m2 đạt, vượt 60 triệu đồng).

Tỉnh Hội đã thành lập các “Tổ xây dựng vườn mẫu”đến cùng cán bộ, hội viên giúp nhau về quy hoạch, tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ ngày công... Đến nay có gần 7.000 hội viên đăng ký xây dựng vườn mẫu; trong Hội thi vườn mẫu do tỉnh phát động, có 760 vườn CCB đạt giải từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; trong đó vườn của CCB Nguyễn Mạnh Bá (Hương Trà, Hương Khê) đạt giải đặc biệt cấp tỉnh.

Hải Thất