Đại tá Hà Huy Tân - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 cho biết: Với phương châm “Phát triển và mở rộng sản xuất đến đâu, thu hút người lao động địa phương và xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư đến đó”, đến nay, Binh đoàn đã xây dựng được 9 khu kinh tế - quốc phòng; hình thành 56 cụm, điểm dân cư dọc vành đai biên giới; quy hoạch, tiếp nhận, ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 5.500 hộ dân (trong đó có trên 1.700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số), với gần 25.000 nhân khẩu. Việc xây dựng “làng công nhân” và khu dân cư của đồng bào đạt các tiêu chí về quốc phòng - an ninh, giao thông, y tế, giáo dục, môi trường... thực sự là điểm sáng về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Để ổn định đời sống dân cư, Binh đoàn phối hợp với các địa phương tổ chức khai hoang, trồng mới 5.580ha cao su, cà phê, tiêu, điều; khoanh trồng, bảo vệ hơn 10.500ha rừng vành đai biên giới; cấp đất ở, đất canh tác cho các hộ dân theo quy định; tổ chức giao - nhận khoán vườn cây công nghiệp cho 3.235 hộ dân; tổ chức cung ứng vật tư nông nghiệp; hướng dẫn, tập huấn về quy trình kỹ thuật trồng trọt; bao tiêu sản phẩm... Nhờ đó, các hộ dân tham gia dự án và người lao động Binh đoàn yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, củng cố niềm tin cho nhân dân trên vùng kinh tế mới.

Ngoài ra, Binh đoàn tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh thực hiện các phong trào như: “Đưa ánh sáng văn hóa đến với bản, làng”, “Trí thức trẻ tình nguyện”, “Xóa mù chữ và phổ cập tiểu học”, “Đền ơn, đáp nghĩa”,… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách xã hội. Tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí, thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, xây dựng trường học và các công trình di tích lịch sử, phục vụ dân sinh trên địa bàn. Binh đoàn cũng thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng; tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hai mươi năm “Dân chủ, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”, Binh đoàn 16 tiếp tục đồng hành, gắn bó với nhân dân, chung sức cùng nhân dân chiến thắng đói nghèo, tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược của Tổ quốc. Hình ảnh “Đi dân nhớ, ở dân thương” của những người lính Binh đoàn đang tô thắm truyền thống cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ và làm xanh thêm màu xanh trên vùng đất nam Tây Nguyên.

Thu Trang