Tại kỳ họp, Quốc hội đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng phát triển năm 2019; Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, với 86,19% đại biểu tán thành và yêu cầu Chính phủ tăng cường chỉ đạo, có giải pháp tích cực để khắc phục những hạn chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý vốn đầu tư, nợ công và bội chi ngân sách, bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia.

Quốc hội cũng dành 10 ngày (40% tổng thời gian của kỳ họp) cho công tác xây dựng pháp luật - xem xét, thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Một nội dung được nhiều sự quan tâm của cử tri và người dân cả nước đó là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên chính phủ. Tranh luận sôi nổi, thẳng thắn, đi đến cùng của vấn đề là không khí thường thấy tại các phiên tranh luận tại kỳ họp lần này. Qua tranh luận, nhiều vấn đề đã được nêu lên và được giải quyết thực chất hơn.

Kết quả kỳ họp này tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ; cho thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng.

Hoàng Linh