39 tập thể và 61 cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại đại hội.

Ngày 3 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm Văn hoá Điện ảnh, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2015 - 2020. Về dự và chỉ đạo đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 nêu rõ: 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng; tạo nên các đợt thi đua sôi nổi có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, QPAN, đối ngoại, phát triển KTXH và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Giai đoạn 2020 - 2025 các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, chú trọng sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua; hướng phong trào thi đua phải bám sát các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tấm gương mẫu mực của Người. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đã đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đồng thời tạo sức lan toả sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân...

Phó Chủ tịch nước trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020, Phó Chủ tịch nước đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục vận dụng sâu sắc và sáng tạo tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào tình hình thực tiễn của địa phương; gắn thưc hiện các phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, của tỉnh. Tập trung giải quyết các điểm nghẽn, đổi mới nâng cao công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, doanh nhân. Đồng thời tạo động lực mới, khí thế mới tuyên truyền các gương điển hình và nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước toàn tỉnh, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch nước trao số tiền 1,2 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Cũng tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Tĩnh; trao số tiền 1,2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Tại Đại hội, tỉnh Hà Tĩnh đã vinh danh 39 tập thể và 61 cá nhân là điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoàn 2015 - 2020; bầu đoàn đại biểu gồm 12 người đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, Hội CCB Hà Tĩnh vinh dự có 2 hội viên là đại biểu của tỉnh dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, đó là CCB Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu từ và Xây dựng miền Trung; CCB Trần Trung Thực ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc.

Phó Chủ tịch nước trao đổi với các đại biểu dự đại hội.
CCB Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch HĐQTCông ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng miền Trung; đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.
CCB Trần Trung Thực, hội viên CCB xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc; đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Lê Anh Thi