Để góp phần nâng cao nhận thức về môi trường và ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng thời nhằm phát hiện, tuyên dương và cổ vũ các cá nhân, tập thể Cựu chiến binh có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường ở nước ta, năm 2012 Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức “ Cuộc vận động thi viết về Cựu chiến binh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ môi trường”, sau đây gọi tắt là “Cuộc vận động” với thể lệ như sau:

 1. **Mục đích **
 • Hưởng ứng cuộc Vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 • Phát hiện, biểu dương, cổ vũ các cá nhân, tập thể Cựu chiến binh có nhiều đóng góp

trong công tác bảo vệ môi trường.

 • Nâng cao nhận thức của công đồng, đặc biệt là hội viên Cựu chiến binh các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ môi trường;

 • Tuyển chọn các bài viết hay, có giá trị nội dung, nghệ thuật viết về Cựu chiên binh học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ môi trường;

2. Phạm vi:

Khu vực miền Bắc ( từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra)

3. Đối tượng

Tất cả các công dân Việt Nam ( từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra) không phân biệt độ tuổi, nghành nghề, dân tộc, tôn giáo, đều có quyền tham gia cuộc vận động.

**4. Yêu cầu đối với bài viết **

4.1. Nội dung bài viết

Bài viết tham dự Cuộc vận động cần tập trung vào các chủ đề;

 • Ca ngợi tổ chức, cá nhân, những điển hình, mô hình tiên tiến là các Cựu chiến binh trong các hoạt động: vệ sinh môi trường, sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch…học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ môi trường.

 • Nêu cao tinh thần, vai trò của Cựu chiến binh trong việc kêu gọi, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường;

 • Biểu dương tinh thần dũng cảm, tích cực đấu tranh chống các hành vi xâm hại gây ô nhiễm, suy thoái môi trường; hủy hoại cảnh quan thiên nhiên, các hệ sinh thái; đe dọa sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.

4.2. Thể loại và hình thức

 • Thể loại bài viết: Phóng sự, phỏng vấn, phản ánh, ghi chép, khắc họa chân dung…

 • Bài viết phản ánh khách quan, trung thực, không hư cấu;

 • Bài viết dài không quá 3.000 từ. Bài viết chưa tham gia cuộc thi nào. Các bài dự thi đều nêu rõ hình ảnh của Cựu chiến binh với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ môi trường.

 • Bài viết phải được viết tay, hoặc đánh máy sạch sẽ trên giấy kẻ ly hoặc giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

 • Ảnh minh họa là một phần của bài viết, ảnh phải phù hợp với chủ đề, đẹp có lời chú; mỗi bài không quá 3 ảnh.

 • Không được sao chép tài liệu của người khác, trừ trường hợp trích dẫn để minh họa, nhưng phải chú thích rõ ràng.

 • Bài dự thi được viết bẳng tiếng việt, không hạn chế số lượng bài viết của mỗi tác

giả.

 • Ghi rõ họ tên tác giả trong bài viết; ghi rõ ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc ( Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các bài viết tham dự không đúng thời gian và thất lạc trong quá trình tác giả gửi bài đến tham dự).

5. Sử dụng bài viết

-Ban tổ chức sẽ lưu giữ các tác phẩm tham dự, không trả lại tác giả

-Các bài đoạt giải sẽ được sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền

-Ban Tổ chức sẽ lựa chọn một số tác phẩm dự thi để đăng trên Báo Cựu chiến binh Việt nam và sẽ trả nhuận bút theo quy định của pháp luật

6. Ban Giám khảo:

-Thành phần Ban giám khảo chấm các bài viết tham dự “Cuộc vận động Cựu chiến binh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ môi trường” do Ban Tổ chức thành lập

-Ban giám khảo căn cứ vào kết quả thu nhận bài viết để thực hiện công tác thẩm định theo các tiêu chí đề ra của Ban Tổ chức

7. Giải thưởng:

7.1: Cơ cấu giải thưởng của “Cuộc vận động Cựu chiến binh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ môi trường” gồm 45 giải:

-01 giải nhất trị giá 10.000.000 đ (Mười triệu đồng) + tặng 1 năm Báo CCB Việt Nam miễn phí

-05 giải nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000đ (năm triệu đồng) + tặng 6 tháng Báo CCB Việt Nam miễn phí.

-10 giải ba mỗi giải trị giá 2.000.000đ (hai triệu đồng )

-30 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000đ (Một triệu đồng)

7.2 Ngoài các giải thưởng chính, Ban Tổ chức sẽ có các hình thức khen thưởng theo tiêu chí riêng cho các tác giả, đơn vị tham gia cuộc vận động.

8. Thời gian tổ chức – địa điểm nhận bài dự thi:

8.1: Thời gian tổ chức:

-Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 50/5/2012 đến hết ngày 30/10/2012 (theo dấu bưu điện), ngoài phong bì thư ghi bài dự thi “Cuộc vận động Cựu chiến binh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ môi trường”, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của tác giả.

-Thời gian tổ chức lễ tổng kết và trao giải: Cuối tháng 11/2012

8.2: Địa điểm nhận bài viết tham dự:

-Địa chỉ: Ban Kinh tế - Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 34 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-thông tin chi tiết liên hệ đại diện tổ thư ký:

1-Đ/C Nguyễn Văn Lợi: Email: vanloiccb@gmail.com

Điện thoại: 043 747 4583 - DĐ: 0989 093 847

 1. Đ/D Lê Danh Hồng: Email: ledanhhong@gmail.com

Điện thoại: 042 241 5275 – DĐ: 0989 621 080

Mọi tổ chức, cá nhân quan tâm đến “Cuộc vận động Cựu chiến binh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ môi trường” xin tìm hiểu trên Cổng thông tin điện tử của Hội Cựu chiến binh Việt Nam http://www.cuuchienbinh.com.vn/ hoặc Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường http://www.vea.gov.vn/.

BAN TỔ CHỨC