Qua 2 năm thực hiện, Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội CCB Việt Nam và Ban chỉ đạo Quốc gia 515 đã thu được nhiều kết quả, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động phục vụ công tác TKQT HCLS, nhất là địa bàn trong nước. Sau hơn 1 năm triển khai chương trình phối hợp, trên toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 3.649 hài cốt liệt sĩ (trong nước 1554; Lào 570; Campuchia 1387). Ban chỉ đạo Quốc gia đã chỉ đạo triển khai lập sơ đồ TKQT HCLS trên phạm vi toàn quốc, tổ chức tập huấn cho 7 quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đến nay 62/62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tập huấn lập sơ đồ đến cấp xã, huyện. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao bằng khen 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại cuộc giao lưu Đi tìm đồng đội do TƯ Hội CCB Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS.

Là thành viên của Ban chỉ đạo Quốc gia 515, Hội CCB Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cấp Hội CCB đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất, có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, góp phần thúc đẩy, triển khai có hiệu quả công tác cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Tính đến hết năm 2017, đã có 63/63 Hội CCB cấp tỉnh và 90% Hội CCB cấp huyện đã tổ chức ký kết xong Chương tình phối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp. Thông qua thực hiện kế hoạch số 81 và Chương trình phối hợp 85, phong trào vận động CCB cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh trên toàn quốc. Các tỉnh, thành Hội CCB tích cực, chủ động vận động và tiếp nhận thông tin từ các nguồn: ở trong nước, chỉ đạo tập trung vận động các Ban Liên lạc truyền thống, người dân và cá nhân có liên quan; ở ngoài nước, chỉ đạo vận động Hội CCB các nước đã tham chiến tại Việt Nam như Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan…Tham gia và các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Hội CCB các tỉnh, thành phố đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, thành phố và các đơn vị quân đội tham gia rà soát, bổ sung hoàn thiện hơn 5.000 hồ sơ, danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia xác minh kết luận 103 trường hợp mộ tập thể và mộ chưa rõ là liệt sĩ hay quân nhân từ trần, xác minh các địa bàn, khu vực còn thông tin mộ liệt sĩ. Hội CCB cũng đề xuất tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần phát hiện, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, lừa đảo trục lợi trong công tác tìm kiếm, quy tập. Tính riêng hơn 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp 85, các cấp Hội đã cung cấp được 362 thông tin nơi an táng liệt sĩ, tham gia 65 đợt quy tập mộ liệt sĩ, có 116 CCB trực tiếp dẫn đường, chỉ mộ cho các Đội quy tập. Từ thông tin do CCB cung cấp và trực tiếp dẫn đường, các cơ quan chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 189 hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang, giúp các gia đình liệt sĩ hoàn chỉnh thủ tục theo quy định, di chuyển 265 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang về an táng tại quê nhà.
Tại Hội nghị giao ban, TƯ Hội CCB Việt Nam đã đề xuất nhiều kiến nghị để công tác vận động hội viên CCB cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thêm hiệu quả: Đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo Quân khu 2 tiếp tục tập trung lực lượng, trang bị, kinh phí đẩy nhanh tiến độ ra phá mìn và vật cản nổ tại các xã biên giới huyện Vị Xuyên, Hà Giang, để tạo điều kiện cho việc tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại chiến trường xưa; đồng thời chỉ đạo các địa phương còn nhiều hài cốt liệt sĩ có những giải pháp phù hợp đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Hội cũng đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia đề đạt Đảng, Nhà nước cho lập các Bia tưởng niệm liệt sĩ tại các địa bàn có nhiều liệt sĩ hy sinh, đã tổ chức tìm kiếm nhiều lần những không cất bốc được hài cốt… Về vấn đề xác định danh tính liệt sĩ qua công tác giám đinh gen, đại diện lãnh đạo Cục Người có công nêu những khó khăn trong lấy mẫu sinh phẩm liệt sĩ và thân nhân; đề xuất việc lấy mẫu theo danh sách do các đơn vị quân đội cung cấp…
Trung tướng Đỗ Căn phát biểu ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia Hội nghị để đề đạt lên cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp giải quyết.
Để hoàn thành mục tiêu công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và tích hợp dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; triển khai lập bàn đồ TKQT HCLS trên phạm vi toàn quốc; phấn đấu hằng năm TKQT được khoảng 2.000 HCLS... Trung ương Hội CCB Việt Nam và Ban chỉ đạo Quốc gia 515 xác định: Phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 515; của cấp uỷ, chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và sự phối hợp với Hội CCB các cấp đối với công tác TKQT HCLS, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác TKQT HCLS.
**Tin và ảnh: Quang Vinh
**