Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Đỗ Công Mùi, Trưởng ban Tổ chức chủ trì Lễ phát động. Đại diện lãnh đạo các đoàn thể, Hội CCB các tỉnh phía Bắc cùng gần 100 đại biểu, khách mời, phóng viên các cơ quan báo chí đã tham dự lễ phát động.

Cuộc vận động được tổ chức trong phạm vi các tỉnh thành khu vực phía Bắc, gồm các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra, đối tượng là các tầng lớp nhân dân là công dân Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo nhằm thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp trong xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung và CCB tham gia bảo vệ môi trường nói riêng.

Cuộc vận động cũng nhằm góp phần nâng cao nhận thức về môi trường và ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của hội viên CCB đồng thời phát hiện, tuyên dương và cổ vũ các cá nhân, tập thể CCB có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường ở nước ta. (Xem thể lệ chi tiết tại đây)

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Đỗ Công Mùi khẳng định: “Cuộc vận động viết về Cựu chiến binh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ môi trường” khẳng định sự hưởng ứng, sự tham gia tích cực và đa dạng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường. Qua Cuộc vận động sẽ giúp cộng đồng tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường, đồng thời giúp cộng đồng nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống và sự phát triển bền vững”

Mai Anh