THỂ LỆ CUỘC VẬN ĐỘNG (22/05/2012)

Để góp phần nâng cao nhận thức về môi trường và ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của hội viên Hội Cựu chiến binh Việt
22 Th05, 2012 - 07:00

Một số vấn đề cần nắm vững trong triển khai thực hiện Kết luận số 66 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (14/04/2010)

Sau đó, Ban Bí thư đã có Kết luận số 66/KL-TƯ ngày 4-3-2010 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX)
14 Th04, 2010 - 07:00

Kết luận số 66-KL/TW: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cựu chiến binh (08/03/2010)

Ngày 4/3, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết
08 Th03, 2010 - 07:00

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (khóa IV) (15/12/2009)

Từ ngày 29 đến 30 tháng 11 năm 2009, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 5 họp tại Hà Nội. Tổng
15 Th12, 2009 - 07:00

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (16/11/2009)

Đất nước ta trải qua một thời kỳ đấu tranh cách mạng và kháng chiến cứu nước lâu dài. Sau khi hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ trong hàng ngũ
16 Th11, 2009 - 07:00

Quyết định 142 (13/09/2009)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12
13 Th09, 2009 - 07:00
Nghị định 150 (12/09/2009)
12 Th09, 2009 - 07:00