Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Ngày 11-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V; tuyên dương Chi Hội trưởng nông dân xuất sắc và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cống hiến to lớn, quan trọng của nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong suốt 90 năm qua; khẳng định, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nông dân có vị trí, vai trò vô cùng to lớn. Vì vậy, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, coi trọng và đề cao vai trò, sức mạnh vĩ đại của giai cấp nông dân trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc.

Thủ tướng nêu rõ, trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam đã vận động, tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nông dân cả nước cùng đoàn kết, thống nhất, tạo nên lực lượng quần chúng hùng hậu, đồng minh, chắc chắn của giai cấp công nhân.

Trong gần 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước, với giai cấp nông dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Hội đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân, xây dựng nông thôn tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác hội, phong trào nông dân nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Nông dân Việt Nam. 

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã và đang cố gắng tìm những thị trường xuất khẩu mới cho nông sản Việt Nam; quyết liệt chỉ đạo, xử lý vấn đề đầu vào cho các sản phẩm nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu giống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thiệt hại cho nông dân. Chính vì thế, đến nay Việt Nam đã trở thành một quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Cho rằng, những thành tựu quan trọng ngành nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã góp phần giữ vững an ninh lương thực quốc gia, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng...

Thủ tướng cho rằng, việc tôn vinh các Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sinh động hiện tốt lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, góp phần thiết thực thúc đẩy các hoạt động, phong trào thi đua của Hội Nông dân của Việt Nam. 90 Chi hội trưởng tiêu biểu xuất sắc cùng với tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng thực sự là những bông hoa đẹp, tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, anh dũng, kiên cường của nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Thủ tướng cho rằng, vấn đề xây dựng thương hiệu vẫn còn là một trong những hạn chế của nông nghiệp Việt Nam. Việc đầu tư vào nông nghiệp khu vực miền núi, dân tộc, vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn. Đặc biệt sự phân hóa giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, miền cũng là vấn đề cần được quan tâm mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Theo Thủ tướng, những tác động từ bên ngoài đối với nền kinh tế trong nước ngày càng tăng khi Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với độ mở cao của nền kinh tế; nhiều sản phẩm hàng hóa của ta, trong đó các sản phẩm nông nghiệp phải cạnh tranh quyết liệt ngay trên sân nhà. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh cũng là nguyên nhân gây ra nhiều khó khăn, thách thức, tác động lớn đến nền nông nghiệp và đời sống người nông dân Việt Nam.

Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu nông dân và tổ chức Hội cần không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức, hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Các cấp hội cần sát sao với nông dân, nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn, lắng nghe tiếng nói, ý kiến của nông dân để kiến nghị với Đảng, với Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng hiệu quả quản lý nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Trong giai đoạn mới cần huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân, các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có.

Đồng thời, tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân Việt Nam; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân cung cấp kịp thời kiến thức mới về khoa học công nghệ; tập trung tuyên truyền, giáo dục cho mỗi cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò chủ thể của giai cấp nông dân về Đảng, tổ chức Hội, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tương thân tương ái, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật người nông dân Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cấp Hội cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; nhân rộng mô hình tập hợp công dân của các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ phong trào thi đua cơ sở nhằm hình thành mẫu mỗi người nông dân thế hệ mới...

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết: Hội Nông dân Việt Nam hiện nay được tổ chức theo hệ thống 4 cấp gồm: Cấp Trung ương; cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Hội Nông dân Việt Nam hiện có tổng số gần 10,2 triệu hội viên.

Những năm qua, Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng do Hội Nông dân Việt Nam phát động đã tạo động lực mạnh mẽ đối với hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đặc biệt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Xuất khẩu gạo liên tục tăng từ 1,4 triệu tấn năm 1989 lên 6,37 triệu tấn gạo năm 2019, chiếm vị trí số 1 trên thế giới về lượng và giá trị ở mức ở mức giao dịch từ 493 đến 497 USD/tấn. Mức sống của người nông dân từ 10 triệu đồng/người/năm năm 2009 lên 40 triệu đồng/năm 2019 và tỷ lệ hộ nghèo còn có 4,7%.

Ông Thào Xuân Sùng khẳng định: Thắng lợi của công cuộc cơ cấu lại nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới thực sự là một cuộc cách mạng về tư duy của những người nông dân vốn quan với nếp sản xuất tuyền thống, nhỏ lẻ và manh mún của kinh tế hộ gia đình nông dân sang hợp tác liên kết “sáu nhà” (Nhà nông, Nhà doanh nghiệp, Nhà khoa học, Nhà nước, Nhà ngân hàng, Nhà phân phối).

Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp hoạt động theo phương thức “năm tự” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và “năm cùng” (cùng ngành nghề-lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng thụ), tạo nên sự tự tin đối với hội viên.  Hằng năm có hơn 3,6 triệu hộ hội viên nông dân đăng ký với hơn 3,5 triệu hộ đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

"Sự thành công đó là tiền đề để những người nông dân sử dụng cơ hội, tiềm năng lớn là có dân số gần 100 triệu người đang khát vọng đưa đất nước ta phát triển phồn vinh, có tư duy tự lực tự cường và sáng tạo, cần cù và chịu khó, yêu nước và đoàn kết", ông Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước tặng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước tặng 14 nông dân xuất sắc...

TTXVN