Năm 1991 chồng mất, một mình phải nuôi 3 con nhỏ, song bà không khuất phục trước khó khăn, tiếp tục, đầu tư phát triển đàn gà lên 500, rồi 1.000 con. Năm 2000, khi con trai đầu đã lớn, bà cho cháu về tỉnh Hải Dương học tâp cách nuôi gà với quy mô lớn, học thiết kế xây dựng chuồng trại, chế biến thức ăn, cách phòng trừ dịch bệnh…

Năm 2004, bà liên kết với Công ty cổ phần chăn nuôi Việt Nam, vay Ngân hàng NN&PTNT trên 1 tỷ đồng, tới năm 2010 thì lên tới trên 3 tỷ đồng vào 3 trang trại nuôi gà công nghiệp tại 3 xã: Hồ Sơn, Hòa Thắng và Đồng Tân. Trang trại có quy mô lớn, có máy phát điện, giàn máy lạnh, quạt thông gió, hệ thống nước uống bán tự động cho gà… Hiện nay 3 trang trại thường xuyên có trên 17.000 gà công nghiệp, mỗi lứa nuôi 45 ngày, khi xuất chuồng gà bình quân đạt 3kg/con. Công ty cổ phần chăn nuôi Việt Nam sẽ tiêu thụ, chế biến thịt gà để cung cấp cho các khu công nghiệp trong nước và xuất khẩu sang Thái Lan.

Như vậy, mỗi lứa bà đã xuất trên 50 tấn gà, mỗi năm bà nuôi 6 lứa, hàng ngày sử dụng 10 lao động, trừ các chi phí, hàng năm, bà thu được trên 200

triệu đồng…

Nguyễn Văn Nông