Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Văn Thư, Chủ tịch Hội đồng thành viên-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đại Tân, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh.

Sáng 11-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Ninh tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự.

Năm 2021, Hội bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và Hội cấp trên, hướng dẫn các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, Hội có gần 60.000 hội viên, sinh hoạt ở 9 tổ chức Hội trực thuộc. Hội CCB các cấp tích cực tham gia các phong trào, hoạt động như: Tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 355 tỷ đồng cho hơn 11.888 hộ vay phát triển kinh tế gia đình; huy động 8.251 cán bộ, hội viên tham gia Ban chỉ đạo, Tổ COVID cộng đồng; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hội viên ủng hộ hơn 9 tỷ đồng cho Quỹ  phòng, chống dịch COVID-19; ủng hộ hơn 2,4 tỷ đồng cho quỹ phòng, chống thiên tai, bão lụt, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Khuyến học, khuyến tài”; hỗ trợ xây dựng 8 nhà “Nghĩa tình đồng đội”; tổ chức 369 buổi nói chuyện truyền thống cách mạng cho hơn 84.000 lượt học sinh, sinh viên; phối hợp tuyên truyền, động viên 1.821 thanh niên lên đường nhập ngũ...

Năm 2022, Hội CCB tỉnh phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền và nhân dân; tiếp tục quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung các hoạt động tuyên truyền, tổ chức Đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; chăm lo công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh khen thưởng.

Phong Vân