Tại buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Hồng Kinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Cam Lâm đã ôn lại chặng đường xây dựng, phấn đấu và trưởng thành ngày càng vững mạnh của Hội. Theo đó, trải qua 5 kỳ đại hội, đến nay Hội CCVN đã có trên 2,6 triệu hội viên đang sinh hoạt trong gần 16 nghìn cơ sở Hội trong cả nước…Các cấp Hội và hội viên luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hội tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong nội bộ Hội….phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bảo vệ Đảng, chính quyền. Đồng thời, thường xuên phát huy tinh thần “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu và Đổi mới” trong công tác xây dựng Hội.

Ngay sau ngày thành lập huyện Cam Lâm (năm 2017), Hội CCB huyện Cam lâm được thành lập. Từ đó đến nay, Hội đã phát triển trên một nghìn hội viên, sinh hoạt ở 18 Hội cơ sở. Theo đó, các hội viên luôn tích cực, gương mẫu tham gia phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Nhiều năm là Hội dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của huyện nhà, đã có hàng trăm tập thể và hội viên được khen thưởng. Đặc biệt, năm 2011, Hội CCB huyện Cam Lâm đã vinh dự được Trung ương Hội CCBVN tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2011”.

Công Thi