Các đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Phạm Hồng Hà, UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội lần thứ V Hội CCB tỉnh Nam Định còn có đại biểu BMVNAH, các lão thành cách mạng; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện các đơn vị bạn.

Trong Báo cáo tổng kết, trong nhiệm kỳ qua, các cán bộ, hội viên CCB tỉnh Nam Định đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Hội. Hội đã đoàn kết, vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; đã có 3.543 hội viên giữ các chức vụ Đảng; 2.602 hội viên tham gia công tác chính quyền, 328 hội viên được kết nạp Đảng…Hội còn tổ chức , động viên CCB làm kinh tế xóa đói giảm nghèo; hoạt động tình nghĩa; hiện có hàng ngàn công ty, HTX, trang trại của CCB làm ăn hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho 13.000 người; thực hiện tốt các chế độ chính sách với CCB, làm mới nhà cho 102 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức Hội đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “CCB tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “CCB tham gia phòng chống tội phạm”; “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học khuyến tài”…, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên về tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong nhiệm kỳ, Hội CCB tỉnh Nam Định đã kết nạp thêm 18.816 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 95.032 người, đạt 92,1% tổng số CCB vào Hội…Với những kết quả đạt được, các tổ chức Hội và hội viên CCB trong tỉnh đã được Nhà nước,TƯ Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen và danh hiệu cao quý, Tỉnh hội được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất…Tại Đại hội, hàng chục bản tham luận của các cơ sở và hội viên đã được trình bày, đóng góp về phương hướng, nhiệm vụ của Tỉnh hội trong nhiệm kỳ mới…Đồng chí Nguyễn Văn Hoán đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nam Định nhiệm kỳ V (2012-2017).

    Tin, ảnh: LÊ DOÃN CHIÊU