Tại Hội nghị, các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền và Mai Thị Kiều Lâm, các chuyên gia của BHXH Việt Nam đã giới thiệu về các văn bản pháp luật liên quan đến BHXH, BHYT; các quy định mới về BHXH, BHYT; những chế độ chính sách BHXH, BHYT với CCB...nhằm giúp các cán bộ, nhân viên Cơ quan TƯ Hội và các đơn vị nắm chắc được các quy định của pháp luật và vận dụng vào thực tế cuộc sống, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
VÂN TRANG