Năm 2005 ông được bầu vào chi uỷ thôn, làm chủ nhiệm HTX thương bệnh binh phố Tăng và từ tháng12-2006 đến nay, ông được Hội CCB xã Phú Châu bầu làm Chủ tịch Hội. Ông tận tình, năng động trong mọi công việc, tích cực trao đổi học tập kinh nghiệm lãnh đạo của các khóa trước, luôn là trung tâm đoàn kết trong BCH, song nổi bật nhất của ông là công tác tuyên truyền xây dựng Hội.

Ông luôn chú trọng vấn đề thời sự trong nước và trên thế giới nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết cho hội viên. Ông thành lập tổ thông tin CCB thường xuyên đọc và viết tin bài cổ vũ Hội. Ông phát động và tổng kết các phong trào thi đua của Hội như: Phong trào CCB gương mẫu, phong trào CCB phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, phong trào CCB học tập làm theo gương đạo đức của Bác Hồ, rồi tổ chức hội thi kiến thức hội viên và tiếng hát CCB, động viên thi đua mua, đọc báo CCB…

Cùng với tuyên truyền giáo dục là chăm lo đến các chế độ, quyền lợi hội viên, cùng các ngành chức năng, làm đầy đủ các thủ tục cần thiết để giải quyết cho hàng trăm đối tượng chính sách, năm 2012 ông đã tổ chức hội nghị gặp mặt 80 chị em vợ hội viên CCB 5 năm đạt gia đình văn hóa tiêu biểu…

Những việc làm này đã động viên khích lệ, tạo phấn khởi và niềm tin rất lớn cho hội viên, gia đình hội viên và nhân dân trong xã.

VŨ TIẾN HIỆU