Không ít người cho anh là “dở hơi, điên khùng”, chính vợ anh cũng bảo vậy. Không nản chí, anh đã huy động vốn thuê máy đào hớt đất màu sang một bên, rồi đào 2 ao thả cá, sau đó san đất màu ra để canh tác, bước đầu do vốn ít, kinh nghiệm chưa có là bao, anh trồng xoài, khế ngọt, ổi với phương châm lấy ngắn, nuôi dài, theo kiểu lấy công làm lãi, thu được bao nhiêu lại đầu tư luôn vào trang trại. Thấy hiệu quả thấp, năm 2006, anh vay thêm vốn ngân hàng chuyển sang trồng 187 cây bưởi diễn, 60 cây nhãn, nuôi thêm 1.000 con gà lai đông tảo đẻ ấp giống, nuôi cá thương phẩm, một ao nuôi cá trê lai, ao còn lại nuôi trắm, chép… Chỉ sau một năm là có thu hoạch, riêng bưởi diễn mỗi năm anh thu gần 200 triệu đồng; 2 ao cá năm cao thu gần 3 tấn, năm thấp cũng trên 2 tấn; nhãn năm 2012 cho thu hơn 3 tấn quả và hơn 1.000 con gà đông tảo với giá trên 100 nghìn đồng/con, Tết qua cũng cho anh một khoản thu không nhỏ…

Từ một mảnh đất chiêm khê, mùa thối, qua hơn 10 năm lao động cần cù thông minh, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hội viên Nguyễn Đức Trung đã bắt đất nhả ra vàng…

TÔ HÙNG THÁI