Đối với những hội viên lớn tuổi, sức khoẻ yếu, quân y trung đoàn đến tận nhà để khám (ảnh) còn lại tập trung tại bệnh xá phường để đoàn khám và cấp thuốc. Đây là một hoạt động thắm tình đoàn kết quân dân nói chung và đối với CCB nói riêng của trung đoàn H76.

Ban công tác Hội