• Lá tươi là tốt nhất, mỗi hôm dùng 3 lá dài 5 tấc, rửa sạch, thái nhỏ, sắc còn 2 chén nước, uống nửa chén sau bữa ăn (phụ nữ có thai không được uống).
  • Lá khô: mỗi ngày lấy 20g, cách sắc và uống như trên. Nữ uống đủ 49 ngày liên tục, nam uống đủ 64 ngày.
    Nghe theo phần chỉ định của lương y, mấy anh em chúng tôi cùng bảo nhau uống. Ông bạn tôi là Nguyễn Văn Trác, lúc đầu nặng hơn tôi, nay đi siêu âm về, một bên đã teo hết, một bên còn lại 3cm. Còn tôi chưa đi siêu âm, nhưng bệnh đã thấy khác trước, đi tiểu rất thông, nước tiểu ra một dòng, không thấy khó chịu như trước nữa.
    Vậy tôi xin phổ biến để các vị có bệnh dùng thử loại thuốc không mất tiền mà rất hiệu nghiệm này.
    Bùi Văn Phúc