Riêng quỹ giúp nhau vượt khó do các chi hội tự quản, toàn tỉnh có 20.417 triệu đồng, bình quân 1 triệu đồng/người, riêng thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập bình quân 10 triệu đồng/người. Nguồn quỹ này chủ yếu các cơ sở cho nhau vay lãi suất thấp hoặc không lấy lãi để hội viên làm kinh tế. Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2012, toàn Tỉnh hội đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ được 810 triệu đồng, giải ngân cho 41 hội viên có vốn vươn lên thoát nghèo và 855 triệu đồng để tiến hành xây 23 nhà “Nghĩa tình đồng đội”…

LÊ ĐỨC HÙNG