Lãnh đạo Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình tặng quà cho đối tượng chính sách.

Với sự hợp sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo của các hội viên, 5 năm qua, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình có bước phát triển vững chắc, vượt qua mọi khó khăn, vừa sản xuất giỏi, vừa làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I, góp phần vào phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội ở địa phương. Nhân dịp Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027, PV Báo CCB Việt Nam có cuộc trao đổi với doanh nhân CCB Nguyễn Ngọc Bắc - Phó chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PV: Nhìn lại 5 năm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội I đề ra, đề nghị đồng chí khái quát một số kết quả nổi bật mà Hội đã đạt được?

Doanh nhân CCB Nguyễn Ngọc Bắc: Hội chủ động và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên hội viên yên tâm sản xuất, kinh doanh, đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, tăng năng suất, giải quyết công ăn việc làm, người lao động có thu nhập ổn định, làm giàu cho gia đình, doanh nghiệp, quê hương.

Từ nhận thức trên, mỗi hội viên càng nêu cao vai trò chính trị của mình, đi đầu trong các hoạt động tại địa phương, nơi gia đình mình sinh sống, hay nơi doanh nghiệp thành lập trụ sở... chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn, đồng thời làm tốt công tác an sinh xã hội, chung tay xây dựng quê hương giàu mạnh.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, vừa tuyên truyền vận động kết nạp được nhiều hội viên mới có chất lượng, vừa củng cố kiện toàn Hội các cấp, duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, đảm bảo từng bước củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

PV: Hội làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ, giúp nhau sản xuất kinh doanh giỏi thời gian qua thế nào, thưa đồng chí?

Doanh nhân CCB Nguyễn Ngọc Bắc: Trong nhiệm kỳ, tổng mức đầu tư của 207 hội viên là hơn 3.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 5.200 lao động, với mức thu nhập ổn định 6,5 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách hơn 45 tỷ đồng/năm. Hội tìm nhiều giải pháp giúp hội viên liên doanh, liên kết, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ, giúp đỡ nhau cùng phát triển; phối hợp với Hội Doanh nhân CCB một số tỉnh, thành phố tổ chức cho hội viên thăm quan, học tập mô hình hay, cách làm kinh tế giỏi.

Kết quả, nhiều doanh nghiệp và chủ cơ sở trong Hội khắc phục mọi khó khăn, mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh đạt hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. 168 lượt hội viên được Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam công nhận danh hiệu hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi, tiêu biểu như: Công ty bê tông Lâm Bình; Công ty Hoàng Trường Giang; Công ty TNHH MTV Hùng Mạnh; Công ty TNHH MTV Phương Bắc; Công ty CP Ngũ Hành Sơn; Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần...

Ngoài sản xuất, kinh doanh các hội viên luôn thực hiện tốt hương ước, quy ước ở địa phương, qua bình xét Gia đình văn hoá năm 2022 có 207/207 gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, trong đó có 34 gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hoá tiêu biểu.

PV: Còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thưa đồng chí?

Doanh nhân CCB Nguyễn Ngọc Bắc: Trong nhiệm kỳ, Hội phối hợp với Hội CCB các cấp trong tỉnh, hỗ trợ xây dựng 18 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, số tiền hơn 560 triệu đồng; hỗ trợ khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách, các CCB, CQN xã Lập Chiệng (Kim Bôi), xã Thành Sơn (Mai Châu) hơn 55 triệu đồng; tham gia xây dựng Nông thôn mới hơn 5,7 tỷ đồng; ủng hộ khắc phục bão, lũ hơn 530 triệu đồng; ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 hơn 300 triệu đồng; tặng quà Tết cổ truyền và ngày lễ cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với 1.760 suất quà, với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng; hỗ trợ chuyển HCLS về quê nhà... Tổng số tiền hỗ trợ, ủng hộ, làm từ thiện trong nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội là hơn 9,2 tỷ đồng.

PV: Trong Dự thảo báo cáo trình Đại hội II, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình đề ra nhiều mục tiêu quan trọng, đề nghị đồng chí cho biết những giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ 2022-2027?

Doanh nhân CCB Nguyễn Ngọc Bắc: Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới được xác định: Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; phát triển 5% hội viên  so với hiện nay; hỗ trợ xây dựng 25 nhà “Nghĩa tình đồng đội”; các hội viên có thu nhập từ 500 triệu đồng/năm trở lên... Để đạt được chỉ tiêu trên, toàn Hội cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp sau:

Tăng cường tuyên truyền, thông tin cho hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh Hòa Bình về xây dựng, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

Tổ chức hội thao, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tham gia hội chợ, triển lãm tìm hiểu thị trường, hợp tác, liên kết giữa các hội viên và các đối tượng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Hằng năm tổ chức cho hội viên đi thăm quan, học tập những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi để có hợp tác, liên kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên trong các tranh chấp về thương mại. Động viên hội viên tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Hội, nhân các ngày lễ lớn của đất nước với các chỉ tiêu, nội dung thiết thực, kịp thời sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến.

Với bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nhiệm kỳ II (2022-2027), toàn thể hội viên Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hoà Bình nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả đạt được nhiệm kỳ I, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, xây dựng Hội phát triển vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, xây dựng quê hương, đất nước ngày giàu đẹp.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Vũ Minh (thực hiện)