Hội CCB huyện Ninh Giang tổ chức lễ báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Thi đua là yêu n­­ước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất" và căn dặn CCB Việt Nam: “Các chú đã kinh qua một lịch sử vẻ vang, với truyền thống oanh liệt của Quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu". Lời dạy của Bác là kim chỉ nam cho phong trào thi đua "CCB gư­ơng mẫu" của Hội CCB Việt Nam.

Ninh Giang là huyện thuần nông, nằm ở phía tây nam tỉnh Hải Dương. Tuy còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng kinh tế chưa được hoàn thiện, nhưng Đảng bộ và nhân dân Ninh Giang đã đoàn kết một lòng, đưa huyện về đích Nông thôn mới năm 2021.

Trong thành công chung của huyện, cán bộ, hội viên Hội CCB Ninh Giang luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng nỗ lực, tích cực đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao, tham gia mọi hoạt động xây dựng quê hương, góp phần vào kết quả chung trong việc xây dựng, phát triển kinh tế của địa phương.

Hội CCB huyện với 23 tổ chức cấp xã, phường và Khối 487; có 105 chi hội với gần 14.000 hội viên. 5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được các cấp Hội triển khai trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ có nhiều thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ hội viên cao tuổi ngày càng tăng; tỷ lệ hội viên được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước thấp (có 25%), đời sống của nhiều hội viên còn khó khăn. Trong khi đó yêu cầu xây dựng Hội đòi hỏi ngày càng cao.

Nhận thức rõ vai trò của công tác thi đua - khen thưởng và những thuận lợi, khó khăn, Hội CCB huyện đề ra nhiều chủ trương, biện pháp với những cách làm phù hợp, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, coi đây là bệ đỡ của những thành công. Vì vậy, 5 năm qua, phong trào không ngừng phát triển, thực sự trở thành động lực to lớn, động viên, cổ vũ, khích lệ các cấp Hội và cán bộ, hội viên CCB vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với cách làm sáng tạo, linh hoạt, biết vận dụng vào từng hoàn cảnh cụ thể, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã tạo được điểm nhấn, khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi của từng tổ chức Hội. Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, các cấp Hội kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo lên sự đa dạng và tính đặc thù của phong trào, thu hút, động viên được nhiều nguồn lực và nhiều người tham gia, như Cuộc vận động đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa; cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới; phong trào giảm nghèo bền vững... Nội dung thi đua đã phản ánh sinh động các hoạt động của Hội, đồng thời đi sâu vào những việc mới, việc khó, giải quyết dứt điểm những điểm yếu, mặt yếu, tạo tiền đề để các cấp Hội bứt phá vươn lên.

Điểm nhấn nổi bật trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB huyện hướng vào việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp ủy các cấp trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ, thường xuyên của mỗi tổ chức Hội, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, hội  viên, nhất là các hội viên CCB là đảng viên. Các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái và hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thông qua phong trào thi đua, Hội CCB thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo được triển khai tích cực. Hơn 200 mô hình kinh tế của hội viên CCB trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu việc làm cho hàng trăm lao động. Điều đáng tự hào là các CCB tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các hội viên nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống, như thăm tặng quà nhân dịp lễ, Tết hoặc khi ốm đau; hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh, ủng hộ các quỹ với số tiền hơn 3,132 tỷ đồng; hỗ trợ xây, sửa 19 ngôi nhà dột nát cho hội viên nghèo trị giá 662 triệu đồng; từ đầu năm 2023 đến nay, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 12 ngôi nhà. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm từ 1,1% xuống còn 0,55%. Ngoài ra, cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới, từ khi phát động đến nay đã hiến 45.687m2 đất, tháo dỡ công trình quy thành tiền khoảng 2,459 tỷ đồng, ủng hộ 2,076 tỷ đồng, đóng góp 18.865 ngày công làm đường giao thông nông thôn.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã động viên các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên, trường học tổ chức nói chuyện, giao lưu 170 buổi cho khoảng 45.000 lượt học sinh và 1.300 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự... góp phần tích cực vào công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây dựng niềm tin, bồi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp, khát vọng cống hiến cho đất nước của thanh, thiếu niên.

Phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được tiến hành thường xuyên, liên tục trên tất cả các mặt công tác, trong đó đã thực hiện tốt việc sắp xếp 14 tổ chức Hội cơ sở ở các địa phương, diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm đúng nguyên tắc, trình tự theo chỉ đạo của cấp ủy và Hội CCB tỉnh. Đồng thời coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định; không ngừng đổi mới phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác Hội hiện nay. Năm 2023, Hội CCB huyện tổ chức thành công Hội thi Chi hội trưởng CCB giỏi cho 93 đồng chí, đây là đơn vị duy nhất trong tỉnh tổ chức Hội thi cho cán bộ Chi hội, được Hội CCB tỉnh đánh giá tốt.

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, Hội CCB huyện được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua (năm 2023); 2 Bằng khen (2019, 2021); Hội CCB tỉnh Hải Dương tặng 2 Bằng khen (2020, 2022); 289 tập thể và  376 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trong những năm tiếp theo, các cấp Hội CCB tiếp tục đẩy mạnhvà đổi mới nội dung, phương pháp phong trào thi đua “CCB gư­­ơng mẫu” với những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII; bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2026-2031)...

Nguyễn Đăng Sìu - Chủ tịch Hội CCB huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương