Hội CCB quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa tổ chức Đại hội thi đua “ CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019, đây là địa phương được chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm của Hội CCB Thành phố.

Trong 5 năm qua, Hội CCB quận đã gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với cuộc vận động học tập, làm theo gương Bác và các cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương, tích cực tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, công tác giáo dục thế hệ trẻ, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể để triển khai có hiệu quả các hoạt động của Hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên và phát huy dân chủ ở cơ sở.  Phong trào thi đua đã có bước phát triển mới cả về nội dung, hình thức, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, nhiều việc làm mới có tác dụng tốt không chỉ trong hoạt động của Hội mà còn lan tỏa trong phong trào thi đua ở khu dân cư của các phường trong quận, như mô hình giáo dục , cảm hóa thanh thiếu niên dương tính với ma túy, đội xây dựng CCB-CQN, xuất quà chi hội, CLB Tư vấn sức khỏe CCB,  đoạn đường  văn minh, xanh-sạch-đẹp, CLB nữ CCB...Đặc biệt, trong 5 năm qua, Hội đã vận động cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần vượt khó, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, nâng cao đời sống và làm giàu chính đáng. Ngoài nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội, toàn Hội đã xây dựng được nguồn vốn trên 5 tỷ đồng để cán bộ, hội viên vay không lãi , đầu tư vào SXKD, xóa 44 hộ CCB nghèo, vận động nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho 143 trường hợp, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 164 trường hợp, giới thiệu việc làm cho 127 hội viên và con cháu CCB, CQN, hỗ trợ sữa chữa và xây mới 79 nhà đồng đội, đóng góp các quỹ xã hội và làm công tác từ thiện trên 2,5 tỷ đồng, ủng hộ “ Quỹ vì người nghèo” của địa phương 950 triệu đồng...Với những thành tích đạt được, Hội CCB quận Hải Châu đã được Hội CCBVN và UBNDTP Đà Nẵng tặng bằng khen 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh xuất sắc và được Hội CCBTP công nhận đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của 7 Hội CCB quận, huyện.

                                                                                     Tin, ảnh: Nguyễn Phát