Đc Hoàng Trọng Thâm, Phó Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội CCB thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua " CCB gương mẫu '" giai đoạn 2014 -  2019, đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện phong trào có hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

5 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ " Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua ", các cấp Hội CCB đã tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng to lớn của công tác thi đua khen thưởng, coi đó là động lực để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Hội đã có chủ trương, biện pháp chỉ đạo cụ thể; các đơn vị đều xây dựng kế hoạch nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu và tổ chức thành 4 đợt thi đua, trong đó có thi đua đột kích tạo được sự đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua từng đợt và hàng năm đều được chấm điểm, nhận xét cụ thể, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, có biểu dương, khen thưởng các điển hình, mô hình tiêu biểu để học tập  nhân rộng. Điển hình như các phong trào " Phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội TSVM "; " Hội viên CCB - Người công dân gương mẫu "; " phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư "; Phong trào " Toàn hội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh "...

ĐC Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Thành phố Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị

Nhờ đó, kết quả thi đua các năm sau đều cao hơn năm trước, cụ thể:  Hội cơ sở năm 2014 đạt 95.5%; năm 2018 đạt 100% ( có trên 60% đạt TSVMXS ). Chi hội năm 2014 đạt 95,7%, năm 2018 đạt 100%, có trên 58% đạt TSVMXS ). Hội viên gương mẫu năm 2014 đạt 97,0%, năm 2018 đạt trên 97,5%. Gia đình hội viên văn hóa: năm 2014 đạt 95%, năm 2018 đạt trên 97,5%.

Phong trào thi đua " CCB gương mẫu " là động lực để CCB phát huy bản chất truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ ", tích cực tham gia nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Đặc biệt, phong trào thi đua " CCB gương mẫu " đã khơi dậy trong cán bộ, hội viên ý chí tự lực, tự cường, vươn lên vượt khó, phát triển sản xuất, tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Trong đó, phải kể đến phong trào thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hội đã phát động phong trào thi đua " Toàn hội chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh ". có biện pháp chỉ đạo quyết liệt và hướng dẫn các Hội cơ sở xã, phường thực hiện phương châm: gương mẫu hiến kế, hiến công, hiến đất, đóng góp nguồn lực thực hiện tốt các tiêu chí. Từ năm 2014 - 2018, hội viên ở các xã đã hiến 14.500m2 đất, 10.500m tường rào, 4.250 cây có giá trị kinh tế, 215 ki ốt, lều quán; xây dựng 60 vườn mẫu, phát triển 200 mô hình kinh tế các loại; tham gia làm 6.500m đường bê tông, 3650m kênh mương, xây dựng hàng ngàn m hàng rào xanh, bồn hoa trên các trục đường thôn xóm, đóng góp nguồn lực trên 10 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công, góp phần đưa các xã Thạch Hạ, Thạch Môn, Thạch Bình, Thạch Trung, Thạch Hưng về đích NTM.

Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng NTM, Hội CCB các phường, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia giải phóng mặt bằng các dự án lớn, gương mẫu hiến đất, hiến tường rào, mở rộng chỉnh trang tuyến phố, ngõ phố, làm đường bê tông thảm nhựa, lát vỉa hè, đảm nhận các tuyến đường tự quản, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo ANTT - ATGT trên các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị; đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn ngày công để góp phần đưa Thành phố đạt chuẩn đô thị loại II vào tháng 2/2019.

Với những đóng góp trong giai đoạn vừa qua, Hội CCB Thành phố Hà Tĩnh 3 năm liền đạt TSVMXS và được Trung ương Hội tặng Bằng khen; 03 năm được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận tập thể lao động xuất sắc và được tặng Bằng khen; 05 năm liên tục được UBND thành phố công nhận tập thể lao động tiên tiến và được tặng giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, đồng chí Hoàng Trọng Thâm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Tp Hà Tĩnh đều thống nhất đánh giá: Hội CCB thành phố Hà Tĩnh giai đoạn vừa qua đã có nhiều đóng góp xứng đáng đối với sự phát triển của Hội và Thành phố. Cán bộ hội viên luôn giữ vững và phát huy phẩm chất  “ Bộ đội Cụ Hồ “, gương mẫu, sáng tạo, đi đầu thực hiện mọi nhiệm vụ. Đối với phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “, đây là phong trào có ý nghĩa, có bề dày kinh nghiệm, Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả, có sức lan toả và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Thể hiện rõ trên nhiều mặt hoạt động, trong đó là kết quả tham gia  xã hội hoá huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt đô thị loại II, Phường văn minh đô thị, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Giai đoạn tới, để thực hiện tốt phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ Hội cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của phong trào để tăng cường sự thu hút và tập hợp các lực lượng CCB tham gia. Hội cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu, xây dựng Hội vững mạnh xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, Chính quyền.

Tại hội nghị, nhiều cá nhân và tập thể đã được nhận khen thưởng của UBND tỉnh, thành phố và Hội CCB tỉnh, thành phố Hà Tĩnh.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận Khen thưởng của UBND thành phó Hà Tĩnh

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận khen thưởng của Hội CCB thành phố

                                                                             Lê Anh Thi