Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh chúc mừng CLB Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi xã Tân Cương.

CLB CCB làm kinh tế giỏi thuộc Hội CCB xã Tân Cương (Thái Nguyên) vừa được thành lập, đã quy tụ được 11 thành viên tham gia với mục đích động viên khích lệ các thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ, cung cấp, tư vấn cho thành viên thông tin về kinh tế thị trường, giá cả, kinh nghiệm sản xuất. Đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế.

Linh Hoàng