Báo CCB Việt Nam số 1326 ra ngày 2-4-2020, có bài “Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Bất thường trong xét tuyển công chức?”. Sau khi phát hành, Báo tiếp tục nhân được thông tin của bạn đọc, cử tri trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc phản ánh về việc bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện ký nhiều quyết định bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng, ban của huyện vi phạm quy chế bổ nhiệm cán bộ của UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vĩnh Lộc...

Vi phạm nghiêm trọng quy chế bổ nhiệm cán bộ của tỉnh?

Ông Trần Thanh Bình, sinh ngày 15-1-1974, tốt nghiệp Ngành Kế toán năm 2009, loại hình đào tạo tại chức Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Ngày 16-9-2009, ông Bình được UBND huyện Vĩnh Lộc ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc tiếp nhận cán bộ, công chức. Trước khi được tiếp nhận về làm việc ở UBND huyện Vĩnh Lộc, ông Bình làm ở Đội kê khai và kế toán thuế Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lộc.

Ngày 2-10-2009, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ký Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc điều động ông Trần Thanh Bình đến nhận công tác tại: Phòng Tài chính - Kế hoạch (TCKH) của UBND huyện Vĩnh Lộc. Đươc biết, thời kỳ làm ở Chi cục Thuế Vĩnh Lộc, ông Bình có bằng trung cấp, Ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất do Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thanh Hóa cấp.

Ngày 18-4-2017, ông Bình tốt nghiệp Cao học tại Trường đại học Đại Nam (Hà Nội) và ngày 25-5-2017, ông Bình được cấp bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị (học chương trình hệ không tập trung).

Ngày 29-10-2017, ông Trần Thanh Bình được bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định số 3399/QĐ-UBNB về việc bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng TCKH. Như vậy, ông Bình được bổ nhiệm chức Phó trưởng phòng TCKH của UBND huyện Vĩnh Lộc khi 43 tuổi.

Theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28-6-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, tại Điều 5, ý a, mục 5 về trình độ nêu rõ: Tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao phụ trách. Công chức, viên chức bổ nhiệm lần đầu, nói chung phải có trình độ chuyên môn đại học chính quy (kể cả những người đã tốt nghiệp sau đại học).

Cụ thể hơn, theo Quyết định số 802-QĐ/HU ngày 6-3-2017, về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vĩnh Lộc cho thấy:  Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý thì tại điểm a, mục 1.2 của Điều 6 về Điều kiện bổ nhiệm cán bộ nêu: “…Trình độ chuyên môn - Đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực được phân công phụ trách. Cán bộ bổ nhiệm lần đầu nếu tuổi đời dưới 45 phải có bằng đại học chính quy”.

Còn tại điểm c, mục 1.2 của Điều 6 nêu: Khi có nhu cầu cấp bách về công tác cán bộ, tùy vào tình hình thực tế Ban Thường vụ sẽ xem xét, quyết định. Căn cứ vào nội dung này, UBND huyện Vĩnh Lộc đã vận dụng “triệt để” làm cơ sở bổ nhiệm cho ông Trần Thanh Bình khi 43 tuổi, có bằng đại học tại chức.

Việc bổ nhiệm ông Bình vào thời điểm tháng 10-2017, Phòng TCKH của UBND huyện Vĩnh Lộc đang có ông Mai Xuân Tùng làm Trưởng phòng, bà Lê Thị Thu Thủy làm Phó trưởng phòng và có 4 chuyên viên. Như vậy làm sao được coi là trường hợp cấp bách? Việc bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình trái với Quyết định số 2235 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Quyết định số 802 của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vĩnh Lộc là rất rõ?

Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2017, UBND huyện Vĩnh Lộc đã ưu ái cho ông Trần Thanh Bình đi học lớp cao cấp lý luận chính trị (chương trình cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tỉnh ủy Thanh Hóa - K66.B23) là vi phạm Kết luận số 57-KL/TW, ngày 8-3-2013 của Ban Bí thư và vi phạm tinh thần của văn bản số 4741-CV/BTCTW của Ban Tổ chức T.Ư ngày 20-5-2013. Theo đó, tại điểm 2.2 , mục 2 quy định về đối tượng học cao cấp lý luận chính trị - hành chính như sau: Cấp uỷ viên cấp huyện, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch UBND cấp huyện và tương đương; trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương tương…

Bổ nhiệm cán bộ cấp phòng khi chưa phải là công chức cấp huyện

Không chỉ bổ nhiệm cán bộ vi phạm Quy chế của UBND tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc như trường hợp của ông Trần Thanh Bình nêu trên mà tại thời điểm tháng 2-2020, bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc còn ký hai Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng TCKH và Kinh tế - Hạ tầng (KTHT) một cách trái pháp luật?

Cụ thể, ngày 14-2-2020, bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ký Quyết định số 366/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Trịnh Trọng Trung - chuyên viên Phòng KTHT giữ chức vụ Phó trưởng phòng KTHT với thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Ông Trịnh Trọng Trung sinh ngày 29-8-1981. Ông Trung có bằng cử nhân Luật kinh tế của Viện đại học mở Hà Nội, hệ đào tạo từ xa. Ngoài ra, ông Trung tốt nghiệp văn bằng hai, chuyên ngành kế toán của Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), được cấp bằng ngày 15-7-2019.

Trước đó, ngày 1-10-2009, UBND huyện Vĩnh Lộc có Quyết định số 789 điều chuyển ông Trung từ công chức tư pháp xã Vĩnh Phúc lên công tác tại Phòng Tư pháp UBND huyện Vĩnh Lộc (thời kỳ công tác ở xã Vĩnh Phúc ông Trung mới có bằng Trung cấp pháp lý).

Đến ngày 30-7-2013, ông Trung có quyết định chuyển sang công tác từ Chuyên viên Phòng Tư pháp sang làm chuyên viên Phòng LĐTBXH huyện Vĩnh Lộc. Ngày 20-10-2017, ông Trung lại có quyết định luân chuyển từ Phòng LĐTBXH sang làm chuyên viên phòng KTHT.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Trịnh Trọng Trung được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng KTHT khi vẫn đang là công chức cấp xã mà chưa được chuyển sang thành công chức cấp huyện theo quy định, thời gian làm KTHT chưa đủ 3 năm mà được bổ nhiệm là vi phạm theo quy chế của tỉnh.

Bên cạnh đó, trường hợp bổ nhiệm, điều động ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1976, là chuyên viên Phòng TCKH huyện Vĩnh Lộc cũng khá giống trường hợp của ông Trịnh Trọng Trung. Cụ thể: Ngày 14-2-2020, bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ký Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức vụ Phó trưởng phòng TCKH, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, năm 2007, ông Hùng làm kế toán Văn phòng UBND huyện Vĩnh Lộc. Năm 2010, ông Hùng chuyển sang làm chuyên viên Phòng TCKH. Năm 2017 - 2018, ông Hùng được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị khi đang làm chuyên viên là vi phạm Kết luận số 57-KL/TW của Ban bí thư. Trước khi về làm ở Văn phòng UBND huyện Vĩnh Lộc, ông Hùng làm kế toán Trường trung học cơ sở Vĩnh Thịnh (xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc). Hiện tại ông Hùng là viên chức, chưa qua xét tuyển công chức cấp huyện theo quy định.

Có ý kiến cho là việc bổ nhiệm ông Trịnh Trọng Trung từ chuyên viên Phòng KTHT làm Phó trưởng phòng KTHT và việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng như nêu trên là vi phạm Quy chế bổ nhiệm cán bộ của UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành. Vì vậy các trường hợp bổ nhiệm này rất cần UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Thanh