Toàn hội nghị lấy phiếu tín nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý năm 2023 của Hội CCB tỉnh

Ngày 28-7, Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp Ban chấp hành mở rộng lấy phiếu tín nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đồng chí Lê Anh Thư - uỷ viên BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì hội nghị.

Tới dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Hội CCB tỉnh khoá VII và đồng chí Chủ tịch Hội CCB thành phố Vĩnh Yên.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Anh Thư quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2023 Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo được Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo theo đúng nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm trong việc xem xét, thể hiện sự tín nhiệm của người ghi phiếu đối với người được lấy phiếu; đánh giá đúng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm; bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm. Kết quả các đồng chí trong Thường trực Hội CCBtỉnh đều có số phiếu tín nhiệm cao.

Cũng tại hội nghị này BCH Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Hữu Lực - Chủ tịch Hội CCB thành phố Vĩnh Yên tham gia BCH Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu đạt 100% số phiếu tán thành.

Cao Văn Thắng