Tổ CCB nòng cốt Chi hội TDP 3 ra mắt nhận nhiệm vụ

      Hội Cựu Chiến Binh phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình CCB nòng cốt Bảo vệ môi trường – An ninh trật tự - Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn, cứu hộ. Đây là mô hình đầu tiên được Hội CCB Phường Bắc Hà tổ chức làm điểm tại Chi hội TDP 3 để rút kinh nghiệm và chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn phường Bắc Hà. Tham dự lễ ra mắt có đại diện Thường trực Hội CCB tỉnh; Hội CCB Thành phố Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo UBND phường Bắc Hà và gần 70 hội viên của Chi hội Cựu chiến binh TDP 3.

Văn nghệ chào mừng

     Tại buổi lễ ra mắt, Hội CCB Phường Bắc Hà đã thông qua quyết định ra mắt Tổ Cựu chiến binh nòng cốt Bảo vệ môi trường – An ninh trật tự - Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ tại tổ dân phố 3, phường Bắc Hà gồm 12 thành viên. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền vận động hội viên Hội CCB và nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh xanh, sạch, đẹp; tham gia đảm bảo công tác an ninh trật tự tại địa bàn dân cư và sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn xảy ra.

Đại biểu dự lễ ra mắt mô hình Tổ CCB nòng cốt.

     Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên nòng cốt trong tổ và hội viên Hội CCB tổ dân phố 3 phường Bắc Hà được hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cách sử dụng bình cứu hỏa và công tác cứu hộ khi có thiên tai, bão lụt xảy ra.

    Dự kiến trong thời gian tới, Hội CCB Phường Bắc Hà sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động và thành lập các tổ Cựu chiến binh nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường – đảm bảo an ninh trật tự - phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ ở các tổ dân phố còn lại, nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của hội viên hội Cựu chiến binh trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

                                                                            Anh Thi – Đình Việt