Đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Ngày 08/09/2023, Hội CCB TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” theo hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Đến dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch TW Hội CCB Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các Ban ngành cấp sở, Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ các thời kỳ và Chủ tịch Hội CCB các quận, huyện...

Theo Báo cáo, 20 năm qua Hội Cựu chiến binh các cấp từ thành phố đến cơ sở luôn coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong mọi hoạt động và công tác của Hội. Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền được các cấp Hội tiếp tục phát huy, coi đây là một trong ba vấn đề chính để xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Hiện nay có 3.671 cán bộ, hội viên CCB được tín nhiệm giao giữ các chức vụ trong cơ quan Đảng, chính quyền, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của địa phương (chiếm 30,8%). Đây là lực lượng nòng cốt của Hội trực tiếp góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân ở các cấp.

Các cấp Hội CCB TP. Cần Thơ đã triển khai xây dựng được 1.265 mô hình “Dân vận khéo”. Nổi bật là mô hình Câu lạc bộ “6 không”, mô hình rước ảnh Bác Hồ, ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về treo nơi trang trọng trong nhà có sức lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, có rất nhiều nơi thờ tự của các tôn giáo cũng treo ảnh Bác Hồ...Hội Cựu chiến binh các cấp, vận động hội viên CCB hiến 7.170m2 đất làm trường học, đường giao thông nông thôn; tham gia làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và khơi thông cống rãnh được 1.611km; bắc mới và sửa chữa 882 cây cầu các loại; hội viên đóng góp 21,6 tỷ đồng và 18.783 ngày công lao động, trồng 85.243 cây xanh bảo vệ môi trường; trong đó có trên 30.000 cây bần chống sạt lỡ bờ sông.

20 năm qua, các cấp Hội CCB thành phố giúp đỡ xóa được 1.490 hộ CCB nghèo; 651 hộ CCB cận nghèo, xây dựng mới và bàn giao 1.530 căn, sửa chữa 461 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tổng số tiền 62,6 tỷ đồng. Trong đó, hội viên đóng góp 14,3 tỷ đồng và 11.039 ngày công lao động, Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô đã vận động xây dựng hơn 1.000 căn nhà đồng đội, trị giá 42,9 tỷ đồng, góp phần giải quyết cơ bản cho hội viên Hội Cựu chiến binh có khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, biểu dương, ghi nhận những kết quả Hội Cựu chiến binh TP. Cần Thơ đạt được trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09 – NQ/TW, đồng chí  đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 – NQ/TW. Thường xuyên làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; gương mẫu đi đầu trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đồng thời, Hội Cựu chiến binh các cấp chú trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; quan tâm giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; tăng cường phối hợp giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đến hội viên; chú trọng nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, hội viên và nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã đề ra.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu với hội nghị đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đồng tình và thống nhất cao với các ý kiến tham luận làm rõ báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 –NQ/TW của Bộ Chính trị đã trình bày trước hội nghị, đồng chí nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả đạt được của Hội CCB các cấp và toàn thể hội viên CCB, CQN thành phố.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 66 – KL/TW của Ban Bí thư; các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm và tạo điều kiện giúp cho hoạt động Hội CCB đi vào nền nếp, đạt hiệu quả. Hội CCB các cấp không ngừng phát triển lớn mạnh về tổ chức, số lượng và chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW ở một số cấp ủy đảng, nhất là ở cơ sở còn thiếu chiều sâu, cá biệt có nơi cấp ủy chưa quan tâm đúng mức và chưa nắm vững nội dung nên hiểu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB trong tình hình mới chưa đầy đủ, từ đó chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Đồng thời, Hội CCB các cấp, nhất là ở cơ sở từng lúc, từng nơi chưa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến Cựu chiến binh; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các phong trào hành động cách mạng ở địa phương chưa kịp thời; công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị  –  xã hội có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ và đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin rằng “Với bề dầy thành tích trong thời gian qua, Hội CCB Thành phố phải cần phát huy nhiều hơn nữa trong mọi hoạt động của Hội, khẳng định vị trí, vai trò của Hội là một tổ chức chính trị – xã hội; mọi cán bộ, hội viên phải luôn vững vàng về tư tưởng, chính trị, gương mẫu, tiêu biểu trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, thực sự là lực lượng nồng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ở địa phương”.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” phong trào “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với các phong trào, cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tập trung xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển hội viên mới; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                 PHƯƠNG NGHI